Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyheder

Afgifter, energirenovering og effektiv varmeforsyning

Det er vigtigt, at energien bruges effektivt, hvis Danmark skal blive fossilfrit så billigt som muligt. I den forbindelse spiller energirenovering af boliger en væsentlig rolle.

Varmeafgifter og energirenovering
Højere afgifter på energi til opvarmning eller køling af boliger og erhvervslokaler giver boligejere og erhverv en øget tilskyndelse til at isolere deres huse og bygninger bedre. Det er en fordel for forsyningssikkerheden, ligesom det er med til at gøre den grønne omstilling af energiforsyningen billigere. De eksisterende afgifter på varme, som både virksomheder og boliger betaler, giver allerede et vist incitament til at energirenovere. Men dette incitament vil blive endnu stærkere, hvis afgifterne på varme sættes yderligere op. Forøgelsen af beskatningen skal ske gradvist, så der er mulighed for at forebygge en højere energiafgift med bedre isolering af bygninger og boliger. Biomasse – herunder brænde – bør inkluderes i energibeskatningen, se afsnittet herom. For at undgå social slagside, anbefales det, at der samtidig gives kompenserende skattelettelser og/eller tilskud til energirenovering.

Ejendomsskatter efter energimærke
Ejendomsbeskatningen afhænger primært af grunden og bygningens værdi, som beregnes ud fra husets og grundens størrelse og beliggenhed. Men husets isoleringsmæssige standard har også en betydning for husets værdi. Derfor vil det være fornuftigt både af den grund og for at skabe et øget incitament til energirenoveringer, at ejendomsbeskatningen på boligområdet også gøres afhængig af boligens energimærke. Det er ikke alle boliger, der i dag er energimærket. For at komme i gang trods denne barriere, kan ejendomsbeskatningen indrettes inden for et uændret provenu, således at energimærkede boliger med et godt energimærke, fx lig eller bedre end C kan få et fradrag i beregningen af ejendomsbeskatningen. Dette fradrag kan gradueres efter det konkrete energimærke. En sådan ordning vil samtidig øge incitamentet til at få energimærket boligerne, hvilket også i anden sammenhæng vil være en fordel. Hvis man ønsker et uændret provenu fra ejendomsskatterne kan beskatningsniveauet hæves gradvist og langsomt.

Lavere elafgifter på varmepumper
Varmepumper er en del af fremtidens energiløsninger, både i boliger, erhvervsbygninger og i forsyningssystemet. Derfor er fornuftigt, at varmepumper beskattes mere lempeligt end almindelig el til opvarmning, ikke mindst når varmepumperne bruges i perioder med overskud af vindbaseret el. Der er derimod ikke grund til at sænke elafgiften generelt, da det er vigtigt at opretholde et klart incitament til at vælge energieffektive apparater og prioritere andre elbesparelser. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at sænke elafgiften på elvarme i bred forstand, fordi gammeldags elvarme er en ineffektiv måde at bruge el på, uanset om elektriciteten er fremstillet konventionelt eller vindbaseret. Det koster lidt penge at få tilpasset afregningssystemerne til at kunne skelne mellem almindelig elvarme og elvarmepumper. Men det er ikke en uoverskuelig udfordring. Alternativt kan man fastholde afgiften og øge tilskuddet til varmepumper.

Det Økologiske Råd anbefaler:

  • At afgifter på energi til rumvarme forhøjes, så boligejere og virksomheder får et øget incitament til energirenoveringer, ligesom der sikres en effektiv beskatning af biomasse. Afgiften øges gradvist, så der er mulighed for at forebygge via energirenovering.
  • At der samtidigt gennemføres kompenserende skattelettelser af hensyn til den sociale balance, eventuelt suppleret med tilskud til energirenoveringer.
  • At ejendomsbeskatningen indrettes, så boliger med f.eks. et energimærke C eller bedre kan opnå et fradrag i ejendomsskatten, afhængigt af det konkrete energimærke.
  • At afgifter på el til varmepumper nedsættes, uden at man generelt rører ved elafgiften, herunder elafgiften for almindelig elvarme.
  • At det undersøges, i hvor høj grad en dynamisk elafgift kan gøre varmepumper økonomisk mere attraktive, jf. afsnittet herom.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small