Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyheder

Afgiftstiltag i forhold til landbrug og fødevarer

Dansk landbrug er i intensiv international konkurrence, og der er også andre hensyn, der skal reflekteres. Som et eksempel kan nævnes, at metan udledningen fra husdyrhold er et alvorligt problem for klimaet. Men en metan-afgift vil kun ramme dansk produktion og vil friholde importerede animalske produkter. I stedet kan man overveje en afgift på kød. Trods udfordringerne vil Det Økologiske Råd anbefale, at man ser nærmere på følgende afgiftsforslag.

Afgift på gylle, der ikke anvendes til biogas
Udbygning med biogasanlæg har en tredobbelt positiv effekt. De producerer vedvarende energi, reducerer afdampning af metan og lattergas fra gylle og gør kvælstof i det afgassede gødningsprodukt mere tilgængeligt for planterne, også til gavn for vandmiljøet. Der er derfor brug for at biogas gøres økonomisk attraktivt for landbruget, bl.a. ved at lægge en afgift på den del af gyllen, der ikke anvendes til biogasproduktion. Små brug samt brug med fritgående dyr bør dog fritages.

Afgifter på pesticider
Det er vigtigt med afgifter på pesticider, så andre løsninger bliver mere attraktive til gavn for sundhed, vand og miljø. Det Økologiske Råd støtter de eksisterende pesticid afgifter, med de stigninger og omlægninger der blev indført 2013. Afgifterne bør evalueres – om de fører til opnåelse af regeringens mål om 40% reduktion i pesticidbelastningen inden udgangen af 2015.

Afgifter på transport brændstoffer i landbruget
Der er ringe tilskyndelse til energibesparelser i landbruget pga. lave afgifter, bl.a. på brændstoffer til traktorer og maskiner. Afgiften ligger langt under niveauet i andre sektorer og langt under niveauet i de fleste andre europæiske landes. Der er behov for en afgiftsmæssig ligestilling, eventuelt kombineret med en tilbageførsel af provenuet til landbruget, f.eks. i form af tilskud til energibesparende foranstaltninger.

Afgifter på ammoniakudslip fra bygninger
Landbrugets ammoniakudslip fra stalde er ligeledes et stort miljøproblem, herunder for biodiversitet. For at give et incitament til en reduktion i udslippene er der behov for at yde støtte til renere teknologi. Midlerne hertil kan finansieres via et gebyr på ammoniakudslip. Hermed skabes en dobbelt tilskyndelse til at sænke forureningen, idet gebyret i denne sammenhæng vil have effekt som en afgift.

Det Økologiske Råd anbefaler:

  • At der lægges en afgift på den del af gyllen, som ikke anvendes til biogasproduktion. Små brug samt brug med fritgående dyr bør fritages for en eventuel afgift. Provenuet kan anvendes til støtte til renere teknologi
  • At der lægges afgift på transport-brændstoffer i landbruget, der svarer til det tilsvarende afgiftsniveau i andre sektorer, eventuelt kombineret med en tilbageførsel af provenuet til erhvervet.
  • At der indføres støtte til ammoniakreduktion, finansieret via et gebyr på ammoniakudslip, som – på samme måde som en afgift – vil gøre renere teknologi mere konkurrencedygtig.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small