Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyheder

Afgifter i tilknytning til vand og spildevand

Der er dag flere afgifter på vand (almindelig vandafgift, drikkevandsbidraget og vandafledningsbidrag), men der stadigt muligheder for videreudvikling.

Vandværkernes fritagelse for vandafgifter
Vandværkerne har i dag en fritagelse for at betale vandafgifter op til 10 % spild. Denne fritagelse bør sænkes til f.eks. 5 % for at give et incitament til at foretage yderligere tætning. 

Vandspareafgift
Som supplement hertil kan der overvejes en øremærket vandspare afgift pr. kubikmeter vand, leveret fra vandværker, som kan give et stærkere incitament til vandbesparelser ved at provenuet øremærkes til at finansiere tilskud til rådgivning om og investeringer i vandbesparelser blandt forbrugere, der får vand fra vandværker. Alternativt kan samme resultat nås ved at etablere en afgiftslignende tarif, inspireret af PSO-tarif med en fond til vandbesparelser i vandværkernes regi, se afsnittet PSO-tariffen.

Regnvandsafledningsafgift
Håndteringen af de store regnvandsmængder ved kraftig nedbør er et fælles ansvar, som ikke alene skal betales af de mest berørte kommuner og parceller. Derfor bør man overveje en regnvandsafledningsafgift, der beregnes med udgangspunkt i boligens tagareal (trækkes fra BBR-registeret). Der skal være mulighed for at blive fritaget for afgiften, hvis man sikre en bedre regnvandsnedsivning gennem regnvandsfaskiner og lignende tiltag, ligesom der skal indarbejdes særlige undtagelsesbestemmelser for boliger i zoner, hvor det pga. jordbundsforhold og andet er svært at sikre bedre nedsivning af regnvandet.

Det Økologiske Råd anbefaler:

  • At man overvejer en vandspare afgift eller en tilsvarende PSO-lignende ordning, hvor provenuet bruges til at fremme investeringer i vandbesparelser.
  • At en regnvands afledningsafgift overvejes med visse undtagelsesbestemmelser.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Offentligt møde om landbrug:
Vil vores fosfor slippe op?
Tid: ons.18. april, kl. 15-17.30.
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Program og tilmelding offentliggøres senere

Generalforsamling
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Dagsorden offentliggøres senere

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small