Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyheder

Bedre regulering af kemikalier

Projektet 'Bedre regulering af kemikalier', løb i perioden 2012 til febr. 2015, med en 3-årig bevilling fra Villum Fonden.

Projektet er et omfattende samarbejde mellem Det Økologiske Råd, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
Samarbejdets formål er, at forbedre vores vidensgrundlag indenfor lovgivning om farlige kemikalier og dermed få skærpet den europæiske kemikalielovgivning REACH.
Projektet fokuserer på tre kerneområder: hormonforstyrrende stoffer, samvirkende effekter af flere kemikalier (ofte refereret til som cocktaileffekt) samt nanomaterialer.

Læs mere her: Projektbeskrivelse

Som afslutning på det flerårige projekt afholdt vi den 4. februar 2015 en konference, hvor vi gjorde status for de uløste problemer med kemikalier.
Oplægsholderne besvarede spørgsmål såsom: Hvor stod vi dengang videnskabeligt og politisk? Hvilke mål havde vi sat os? Hvor langt er vi forskningsmæssigt og politisk nået i dag? Er der beviser/indikationer på, at vi bør stramme reguleringen? Hvad har Danmark bidraget med i EU? Hvad har Villum-projektet bidraget med? Og hvilke problemer er stadig uløst? Ligger der vækstmuligheder for danske virksomheder i at være på forkant med fremtidig lovgivning?
Vigtige aktører på området var repræsenteret – forskere, politikere, miljøorganisationer og erhvervsliv.

Du kan finde oplæggene fra konferencen på denne side (i bunden)

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small