Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Nyheder

Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer

Det Økologiske Råd har, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, analyseret fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne eller væsentligt reducere muligheden for at medregne el produceret på matriklen fra totalenergikravet.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

Projektet har ligeledes analyseret i hvilket omfang EU’s Bygningsdirektiv stiller krav, der modvirker et dansk udtag af VE-el i energirammen, og stiller på baggrund heraf forslag til mulige ændringer af direktivet ved den planlagte revision i 2016.

Download sammenfatningsrapport her: Sammenfatning

Download hovedrapport her: Rapport

Download bilagsrapport her: Bilagsrapport

Endelig var det også projektets formål, at kommunikere resultaterne til en bred kreds af aktører og at søge at påvirke arbejdet med bygningsreglementet frem mod 2020 og at påvirke gennemsynet af Bygningsdirektivet.

I denne forbindelse holdt Det Økologiske Råd en velbesøgt workshop tirsdag d. 2. februar 2016.

Du kan læse en sammenfatning af workshoppen her: Sammenfatning

Se præsentation fra: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Se præsentation fra: Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Se præsentation fra: Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Se præsentation fra: Henrik Andersen, Energistyrelsen
Se præsentation fra: Niels Bruus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis