Energieffektivt nybyggeri og renoveringer

Energiforbruget i boliger og bygninger udgør fortsat ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.

For nybyggeri er kravene til energiforbruget strammet op i Bygningsreglementet, så nybyggeri pr. 1.1.2010 skal leve op til kravene i Lavenergiklasse 2. Det betyder, at vi i fremtiden kan forvente nye boliger med lavt energiforbrug. Der er desuden en række udviklingsprojekter som f.eks. Bolig + projektet i gang – der fastholder en fremdrift mod endnu bedre løsninger indenfor energirigtigt nyt byggeri.

Der er derfor nu et særligt behov for at sætte fokus på energirenovering af eksisterende byggeri. Energirenovering med efterisolering af ydervægge, tag, fundament og gulv, samt rør og vinduer og etablering / optimering af ventilation evt. med varmegenindvinding bør stå højt på enhver bygningsejers dagsorden. Og ofte vil en rigtigt udført energirenovering samtidig medføre et forbedret indeklima – som kan bidrage til at en samlet vurdering af fordele ved renoveringen vil falde positivt ud, også i tilfælde hvor den direkte tilbagebetalingstid på investeringen er meget lang.

Udgivelser fra Det Økologiske Råd:
Herunder er samlet udgivelser om emnet fra Det Økologiske Råd til download.

Energieffektivt byggeri - Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG – lang baggrundsrapport:

Vidtgående energibesparelser i bygninger:
default Kommentarer til Energisparestrategien (615 KB)

Guide til energiforbedring af etageboligen:
default Guide Energiforbedringer (3.83 MB)

Lavenergibygninger klasse 1, aktive besparelser – passive huse:
default Lavenergibygninger (3.74 MB)

Den Grønne Bygherrevejledning – for miljø- og kvalitetsbevidste bygherrer:
default Grøn Byggevejledning, december 2007 (2.48 MB)

26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger:
default 26 forslag (3.31 MB)

Guide til energiforbedring af din bolig:
default Guidebolig (2.13 MB)

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger:
default Energirigtige renoveringer (3.97 MB)