Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energi og klimahensyn i kommunerne

De danske kommuner er centrale aktører i indsatsen for at reducere energiforbruget og udledningen af drivhusgasser. Kommunerne kan først og fremmest begrænse energiforbrug og klimapåvirkning og omstille til vedvarende energi i deres egne aktiviteter, dernæst har kommunerne mulighed for at stille krav i indkøbspolitikken og ved udbud af opgaver, og endelig kan kommunerne gå foran som rollemodel for borgerne og virksomheder.

Mange kommuner har de seneste år søsat forskellige aktiviteter i forhold til borgerne som fx For enden af vejen møder, arrangementer om BedreBolig-ordningen, tilbud om energirådgivning mm for at fremme energirenovering og grøn vækst lokalt. BedreBolig blev etableret i 2014 og er en landsdækkende ordning udviklet af Energistyrelsen, som skal gøre det nemmere for boligejerne at renovere deres boliger på en energirigtig måde.

Der er nu flere og flere kommuner, som også vender blikket mod erhvervsvirksomhederne i kommunen. Virksomhederne står nemlig typisk for 30–60 pct. af CO2-udledningen i den enkelte kommune, og derfor har mange kommuner erkendt, at det er nødvendigt at inddrage erhvervslivet, hvis de kommunale klimamål skal nås.

Det er derfor en vigtig opgave for kommunerne at sætte energieffektiviseringer på borgernes og virksomhedernes dagsorden, idet de via deres rolle som myndighed også har en autoritet og uvildighed, der betyder, at der bliver lyttet til budskaberne fra dem.

Læs mere:

  • BedreBolig-ordningen her >>
  • "Kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder" fra 2015 her >>
  • "Kommunernes muligheder – energi og klima" fra 2009 her >>

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small