Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vandmiljø og natur

Over halvdelen af de danske vandløb, 75% af søerne og alle kystvandene er stadig så kraftigt påvirket af forurening og andre indgreb, at de ikke har et naturligt og varieret plante- og dyreliv.

Næsten al den værdifulde natur i Danmark får tilført så store mængder næringsstoffer fra landbrug, industri, energi og transport, at den bliver overgødsket, så dens plante- og dyreliv bliver fattigere og fattigere.

Det Økologiske Råd arbejder på mange felter for at forbedre vandmiljøet og naturen bl.a. ved at reducere landbrugets udledning af næringsstoffer og ved at bekæmpe invasive plantearter.

 

Høringssvar til Vandplaner april 2011

Det Økologiske Råd har afgivet høringssvar til Vandplanerne. Se her

 

Links til Det Økologiske Råds arbejde med vandmiljø og natur:

Se hæfte og arbejdsrapport fra 2011 om næringsstoffer i det højteknologiske landbrug her

Læs mere om Vandrammedirektivet

Læs mere om Invasive plantearter

Se kapitel 6 og 7 i Miljøintegration i EU’s landbrugspolitik og  DØR’s scenarium: Et bæredygtigt landbrug i 2020

Se om Økologisk jordbrug i forhold til vandmiljø og natur her

Nyt projekt om det højteknologiske landbrug

 

Biodiversitet

Tilbagegangen i biodiversiteten (dvs. mangfoldighed af dyre- og plantearter) fortsætter globalt, såvel som i Danmark. Vitale økosystemer er afgørende for en fortsat økonomisk velfærd.

Det Økologiske Råd har bidraget til Det Grønne Konktaktudvalg rapport 2012: Danmarks natur frem mod 2020. Om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.  Bladr i hele rapporten.

Læs Det Økologiske Råds bidrag: Økosystemtjenester og Biodiversitet default 1203_oekosystemtjenester_og_biodiversitet (178.64 kB) (178 KB)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small