Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Økologisk jordbrug

 

Økologisk jordbrug har nogle klare iboende fortrin frem for konventionel drift – f.eks. er naturindholdet større på økologiske marker, bl.a. fordi der ikke sprøjtes, og dyrevelfærdsreglerne er også stærkere.

Til gengæld er der kun marginal forskel på drivhusgasudslippet fra økologisk og konventionelt jordbrug, ligesom heller ikke forholdet til udledning af næringsstoffer er entydigt. Det økologiske jordbrug kan komme til at stå langt stærkere i natur- og miljøpolitikken, både ved en fokuseret udvikling af de generelle regler, således som det ses i Økologisk Landsforenings udspil om Økologi og klima, og ved en kombination med mere specifikke regler i konkrete vandoplande eller naturområder.

Økologisk jordbrug er omdrejningspunktet i projektet BERAS Implementation, der er et samarbejdsprojekt mellem 10 lande i Østersøregionen. Se her

 

Det Økologiske jordbrugs relation til natur, miljø og klima er beskrevet i kapitel 11 i Miljøintegration i EU’s landbrugspolitik og indgår også som et virkemiddel i Det Økologiske Råds scenarium

Fokus på Økologisk Jordbrug

Gennemgår økologisk jordbrugs, principper, historie og udvikling, samt beskriver dets svagheder, styrker og de områder der skal sættes ind på for at økologisk jordbrug kan få vind i sejlene.
Forfatter: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd 2003
Hæfte, 50 sider, 30 kr.

Download her

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Offentligt møde om landbrug:
Fosfor - en ny game-changer?
Tid: ons.18. april, kl. 14.30-17.30. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Læs mere

pdf Se program (398 KB)

Tilmelding


Generalforsamling 2018
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Tilmelding og dagsorden


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small