Vær med til at skabe fremtidens miljø

Slider

Det Økologiske Råds bestyrelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den sammensætter bestyrelsen, beslutter kontingent, godkender regnskab osv.
Generalforsamlingen holdes en gang om året – som regel i april – i tilknytning til et fagligt arrangement. Alle medlemmer har stemmeret.

  HJEMME ARBEJDE INTERESSE

Tue Damsø
(Formand)

T: 2022 1373

Energifaglig projektkonsulent Center for Energiomstilling Gate 21
Ph.d.

Mail: tue@ecocouncil.dk

Klima, energi & ressourcer

Rie Øhlenschlæger

T: 8615 6128
M: 2946 0943

Arkitekt m.a.a
AplusB
T: 2946 0943
Mail: rie@AplusB.dk 

Arkitektur og Bæredygtighed.

By- og bebyggelses-planlægning med minimeret miljøbelastning.

Lokalplanlægning og byggelovgivning.

God grøn by, biofaktor.

Bo Normander

T: 2087 1933

Civilingeniør, ph.d.
Mail: bo@normander.dk
www.normander.dk

Alle områder, dog især landbrug og biodiversitet.

Kåre
Press-Kristensen
(suppleant)
T: 2281 1027
karp@env.dtu.dk

Civilingeniør, Ph.D., HD(A)
Ecocon Miljø ApS
Mail: kpk@ecocon.dk

Luftforurening fra fly, skibe, biler, arbejdsmaskiner og brændeovne.
Cykeltrafik. 
Klimaeffekter af sodpartikler (black carbon).
Energi- og miljørigtigt nybyggeri.

Bo Asmus Kjeldgaard

T: 2715 2000

Cand. scient. pol.
Greenovation
Mail: bo@greenovation.dk

Alle områder, dog især klima- & energipolitik, samt trafikpolitik

Peter Bach

T: 2068 9389

 

Energi, især energibesparelser.

Bæredygtig udvikling.

Jette Kragh

T: 5170 5637

 

Cand.techn.soc.
Miljøkonsulent
Mail: jette-kragh@jubii.dk

Kemikalier, bæredygtighed generelt, grønt forbrug.

Annette Egetoft

Københavns Kommune
annetteegetoft@hotmail.com

Energibesparelser i bygninger, energi i kommunerne.

Susanne Kühn

Rockwool
susanne.kuehn@rockwool.dk

Energibesparelser i bygninger.

 erling profil

Erling Jensen
T: 28748817

Miljøingeniør
29erling11@gmail.com

Luftforurening fra trafik, industri og energiproduktion. Bæredygtighed, solceller, LAR og affald.

Pernille Hagedorn-Rasmussen Politisk Rådgiver i IDA
phr@ida.dk
Ressourcer, Energi, Bygninger, Klima og Klimatilpasning

Kristian Syberg

Adjunkt ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet.
ph.d. i økotoskikologi
ksyberg@ruc.dk 

Kemikalier, miljøbiologi.

Marie Münster

Seniorforsker, DTU Management Engineering
maem@dtu.dk

 

Energi og klimapolitik, vedvarende energi og affald

 

Stiig Markager

Professor, Bioscience
Aarhus Universitet
markager@bios.au.dk

Vandmiljø, specielt havmiljø og

stofkredsløb for næringsstoffer, klima

 

Maria Steno 

 

Partner, Geelmuyden Kiese
maria.steno@gknordic.com

Kommunikation

 

 

Peter Grønlund 

Manager, LIVINGlab by DOVISTA
peg@dovista.com

Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small