Det Økologiske Råds bestyrelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den sammensætter bestyrelsen, beslutter kontingent, godkender regnskab osv.
Generalforsamlingen holdes en gang om året – som regel i april – i tilknytning til et fagligt arrangement. Alle medlemmer har stemmeret.

  HJEMME ARBEJDE INTERESSE

Tue Damsø
(Formand)

T: 2022 1373

Energifaglig projektkonsulent Center for Energiomstilling Gate 21
Ph.d.

Mail: tue@ecocouncil.dk

Klima, energi & ressourcer

Rie Øhlenschlæger

T: 8615 6128
M: 2946 0943

Arkitekt m.a.a
AplusB
T: 2946 0943
Mail: rie@AplusB.dk 

Arkitektur og Bæredygtighed.

By- og bebyggelses-planlægning med minimeret miljøbelastning.

Lokalplanlægning og byggelovgivning.

God grøn by, biofaktor.

Bo Normander

T: 2087 1933

Civilingeniør, ph.d.
Mail: bo@normander.dk
www.normander.dk

Alle områder, dog især landbrug og biodiversitet.

Kåre
Press-Kristensen
(suppleant)
T: 2281 1027
karp@env.dtu.dk

Civilingeniør, Ph.D., HD(A)
Ecocon Miljø ApS
Mail: kpk@ecocon.dk

Luftforurening fra fly, skibe, biler, arbejdsmaskiner og brændeovne.
Cykeltrafik. 
Klimaeffekter af sodpartikler (black carbon).
Energi- og miljørigtigt nybyggeri.

Bo Asmus Kjeldgaard

T: 2715 2000

Cand. scient. pol.
Greenovation
Mail: bo@greenovation.dk

Alle områder, dog især klima- & energipolitik, samt trafikpolitik

Peter Bach

T: 2068 9389

 

Energi, især energibesparelser.

Bæredygtig udvikling.

Jette Kragh

T: 5170 5637

 

Cand.techn.soc.
Miljøkonsulent
Mail: jette-kragh@jubii.dk

Kemikalier, bæredygtighed generelt, grønt forbrug.

Annette Egetoft

Københavns Kommune
annetteegetoft@hotmail.com

Energibesparelser i bygninger, energi i kommunerne.

Susanne Kühn

Rockwool
susanne.kuehn@rockwool.dk

Energibesparelser i bygninger.

 erling profil

Erling Jensen
T: 28748817

Miljøingeniør
29erling11@gmail.com

Luftforurening fra trafik, industri og energiproduktion. Bæredygtighed, solceller, LAR og affald.

Pernille Hagedorn-Rasmussen Politisk Rådgiver i IDA
phr@ida.dk
Ressourcer, Energi, Bygninger, Klima og Klimatilpasning

Kristian Syberg

Adjunkt ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet.
ph.d. i økotoskikologi
ksyberg@ruc.dk 

Kemikalier, miljøbiologi.

Marie Münster

Seniorforsker, DTU Management Engineering
maem@dtu.dk

 

Energi og klimapolitik, vedvarende energi og affald

 

Stiig Markager

Professor, Bioscience
Aarhus Universitet
markager@bios.au.dk

Vandmiljø, specielt havmiljø og

stofkredsløb for næringsstoffer, klima

 

Maria Steno 

 

Partner, Geelmuyden Kiese
maria.steno@gknordic.com

Kommunikation

 

 

Peter Grønlund 

Manager, LIVINGlab by DOVISTA
peg@dovista.com

Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi