Ledelse

Claus2a

Claus Ekman
Tlf: 33 18 19 33

Mobil: 27 28 49 49
Claus@ecocouncil.dk 

Direktør

 

Fagmedarbejdere

  Søren Dyck-Madsen 
Tlf. 33 18 19 39
soeren@ecocouncil.dk

Energi og klima

Energibesparelser og indeklima m.v.
Energieffektive bygninger og bygningsrenoveringer
Grønne afgifter / skatter
Energisystemer el, fjernvarme, vedvarende energi
EU / bygninger, energibesparelser, VE 
Oprindelsesgarantier
ESCO i kommuner
De globale klimaforhandlinger

 

Christian Jarby
Tlf. 33 18 19 49
cj@ecocouncil.dk

Energi og klima

Energiforbrug og energibesparelser i boliger, erhverv og i det offentlige
Miljø- og energipolitik
Reguleringen på el- gas- og varmeområdet

 

Leif Bach Jørgensen 
Tlf. 33 18 19 35
leif@ecocouncil.dk

Landbrug

Landbrug, vandmiljø
EU’s landbrugspolitik

Regnskab

 

Jeppe Juul
Tlf. 33 18 19 48
jeppe@ecocouncil.dk

Energi og transport

Ecodesign,
Offentlige grønne indkøb 
Energimærkning og miljømærkning

Elbiler
Gas til transport, CO2 og biler

 

Lone Mikkelsen
Tlf: 33 18 19 34
Mobil: 25 79 20 01
Lone@ecocouncil.dk

Skadelige kemikalier

Hormonforstyrrende stoffer
Plastikforurening
Cirkulær økonomi
Indeklima

 

Hans Nielsen
Tlf:  3057 4217
hans@ecocouncil.dk

Invasive arter

Bjørneklo mm.

 Kaare17

Kåre Press-Kristensen
Tlf. 22 81 10 27
kaare@ecocouncil.dk

karp@env.dtu.dk

Luftforurening

Støjforurening
Black Carbon
Energi- og miljørigtigt byggeri

Mads17

Mads Jespersen
Tlf: 33 18 19 38
mads@ecocouncil.dk 

Klima og energi

 

Kommunikation 

 

Trine Hagen
Tlf: 33 18 19 46
trine@ecocouncil.dk

 

Kommunikation og presse

 

Helene Chéret 
Tlf: 33 18 19 40
helene@ecocouncil.dk

Journalist og redaktør på medlemsmagasinet Global Økologi

 

Assistenter

 

My Lyhne 
Tlf: 33 18 19 31
my@ecocouncil.dk

  Studentermedhjælp

   Administration
  

 

Lone Brandt
Tlf: 33 18 19 44
Loneb@ecocouncil.dk 

   Administrativ assistent

Christian Ege

Tlf. 33 18 19 47
M: 28 58 06 98
christian@ecocouncil.dk

  Frivillig seniorkonsulent

  Kemikalier og landbrug

 

Administration og økonomi

 

Anne Mette Krøyer

Tlf. 33 18 19 30
amette@ecocouncil.dk

Administration

Medlemmer, web, kommunikation, arbejdsmiljø, indkøb, IT
 

  Leif Bach Jørgensen 
Tlf. 33 18 19 35
leif@ecocouncil.dk

Regnskab