"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Skibsfart

Selv om miljøkravene til international skibsfart er strammet de seneste år, er skibsfart forsat en vigtig kilde til sundhedsskadelig luftforurening. Over 500 danskere dør årligt grundet luftforureningen fra skibsfart. Østersøen og Nordsøen er såkaldte lavemissionsområder, men selv her må skibenes bunkerolie forsat indeholde 100 gange mere svovl end vejdiesel. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at reducere luftforurening fra skibsfart via internationalt samarbejde i EU og FN (IMO). Vi arbejder tæt sammen med de danske myndigheder og maritime organisationer på at stramme miljøkravene til skibsfart og sikre, at de besluttede miljøkrav håndhæves. Lokalt i danske havne har vi forestået en række luftskvalitetsmålinger for at kvantificere og dokumentere den lokale forurening.

Vi arbejder på at forbyde tung bunkerolie i Arktis. Der er allerede forbud mod tung bunkerolie i Antarktis, og et sådan forbud i Arktis vil reducere naturødelæggelser ved oliespild og reducere den mængde sodpartikler (black carbon), der afsættes på isen og accelererer isafsmeltningen. Læs mere om Black carbon og se vores internationale projekthjemmeside her: www.hfofreearctic.org/da/front-page-danish

Vores arbejde dækker både luftkvalitetsmålinger, rådgivningsarbejde for beslutningstagere og kommuner samt information om skibsfartens miljøproblemer via publikationer, foldere, artikler og oplæg.

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere luftforureningen fra skibsfart finansieres via Den Danske Maritime Fond, Climate Works Foundation og European Climate Foundation.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:
Download publikationen Renere skibsfart

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small