Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Artikel om virksomheders energieffektivitet

Cirkulær forretningsmodel:  

 

Energi- og ressourceeffektiviteten i mindre virksomheder skal forbedres

 

Effektiv udnyttelse af ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter. Både for den enkelte virksomhed og for hele samfundsøkonomien. Derfor har Erhvervsstyrelsen netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der vil gøre en landsdækkende indsats for at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem udvikling og udbredelse af cirkulære forretningsmodeller. 

Trine Seidelin Hagen, Det Økologiske Råd

Effektiv ressourceudnyttelse er ikke bare en miljømæssig gevinst, men også et konkurrenceparameter, fordi grønne forretningsmodeller kan åbne nye markeder for danske virksomheder og styrke virksomhedernes indtjeningsevne. Derfor kan væksthuse, klynger, erhvervsorganisationer, GTS’er etc. som operatører, lige nu søge EU’s medfinansiering til landsdækkende indsatser for at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. 

-Erfaringer viser, at der er gode muligheder for at forbedre udnyttelsen af energi og andre ressourcer i mindre danske virksomheder. Derfor vil Erhvervsstyrelsen med en ny pulje penge fra EU’s Regionalfond gerne støtte landsdækkende indsatser, der er med til at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’erne, så de står bedst muligt i et konkurrencepræget marked, siger chefkonsulent I Erhvervsstyrelsen, Hans Henrik Nørgaard.  

Modtages med interesse 

Et af de partnerskaber, der tidligere har modtaget regionalfondsmidler til at hjælpe SMV'er i

Region Hovedstaden, er Gate 21, og her er meldingen om en ny ansøgningsrunde med fokus på en landsdækkende indsats blevet noteret med interesse.  

 
-I Gate 21 synes vi, at det er et rigtig godt initiativ fra Erhvervsstyrelsen. Mange SMV'er har en utrolig travl hverdag, hvor det at tænke i cirkulære forretningsmodeller og energi- og ressourceeffektive løsninger ikke altid har førsteprioritet. Af samme grund er det rigtig godt, at det bliver muligt at hjælpe SMV'erne i gang, så endnu flere af dem får fokus på at optimere og udvikle deres forretningsmodel og dermed øge konkurrenceevne samt blive mere energi- og ressourceeffektive, siger direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen.   

Gate 21 skaber bæredygtig bundlinje 

Sammen med DTU, AAU og forskellige kommuner har Gate 21 tidligere søgt regionalfondsmidler til projektet ’Bæredygtig Bundlinje’. Projektet giver 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden chancen for at få udviklet en grøn forretningsmodel, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinjen. Virksomhederne tilbydes strukturerede forløb med potentialeanalyse, konsulentbistand og processtøtte, som munder ud i en grøn forretningsmodel. Og hos projektleder, Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, er der ingen tvivl om, at den processuelle bistand er lige det, der skal til for at SMV'erne i gang.  

-Vores erfaring fra projektet er, at det er utroligt vigtigt med en håndholdt proces til SMV'erne. Nogle kender lidt til cirkulære forretningsmodeller – andre slet ikke. Derfor er det afgørende, at vi kan gå ind og understøtte det allerede spirende fokus på at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten, hvis udviklingen skal fortsætte, siger Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe.

Hos Gate 21 mærker man specielt, at det er fødevarerelaterede virksomheder, som er meget interesserede i at se på energi- og ressourceeffektiviteten. En af årsagerne er, ifølge Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, at madspild og mad som ressource for alvor er kommet på deres dagsorden:

-Specielt restaurationsbranchen er meget opmærksom på at udnytte ressourcerne bedst muligt. Mange restauranter har fået øjnene op for at mindske madspild, optimere emballager, bruge madrester til produktion af biogas eller lign. Desuden kan man udskifte belysning og køkkenudstyr for at spare på energien. Men hvad er det lige, de skal gøre for at få det effektueret i hverdagen? Den proces kan vi gå ind og hjælpe dem med, forklarer hun.

En værdifuld indsats
En af de restaurationer, der har deltaget i Bæredygtig Bundlinje, er Restaurant Kalvø I Frederikssund Kommune. Her er restaurantchef, Rasmus Rasmussen, meget tilfreds med forløbet:

-Vi har været rigtig glade for at være med i Bæredygtig Bundlinje. Det er virkelig værdifuldt at få kompetente – og ikke mindst uvildige – folk til at gennemgå ens virksomhed helt gratis og derefter give et bud på, hvor der kan bruges mindre energi og spares flere penge på. Det tilbud skulle vi i hvert fald ikke tænke ret længe over, før vi sagde ja tak, udtaler han.

-Det handler nogle gange om at plukke de lavt hængende frugter, som man i hverdagens travlhed ikke altid selv får øje på. Der kan være meget energi og mange penge at spare på nogen relativt simple og ikke så omkostningstunge ændringer, slutter Rasmus Rasmussen.

Også projektleder i Frederikssund Erhverv, Patrick Zaubitz, er meget glad for de muligheder Projekt Bæredygtig Bundlinje giver og bifalder meget, at EU’s Regionalfond giver flere penge til en landsdækkende indsats:

 

-Bæredygtig Bundlinje gør os i stand til at give udvalgte SMV’er i Frederikssund Kommune et kærligt puf til at komme i gang med at tænke bæredygtighed ind i deres forretningsmodel. Det er ikke noget, de normalt har mulighed for at bruge tid på i hverdagen, hvor der er mange andre opgaver at løse. Derfor bifalder vi meget, at EU’s Regionalfond ser vigtigheden i den her omstilling og giver flere penge til landsdækkende indsatser, forklarer Patrick Zaubitz.

Læs mere om energi- og ressourcebesparelser i SMV’er på www.ecocouncil.dk 

Artiklen i bladet Teknik og Miljø 20. amrts 2018

 

Brev til Juncker om Bi-dræbende pesticider

Det Økologiske Råd er medunderskriver på fælles europæisk NGO-brev til EU-kommissionen om beskyttelse af Europas bier mod de særlige sprøjtegifte, som skader bier – neonicotinoider”

Grønne input til dansk plasthandlingsplan

Det Økologiske Råd har, sammen med Plastic Change og Danmarks Naturfredningsforening, lavet et katalog med input til den kommende nationale plaststrategi, som kommer i kølvandet på EU’s plaststrategi. Kataloget er præsenteret for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt for Miljøstyrelsen. Vi håber at se mange af vores input ført over i den danske strategi, så vi sammen kan arbejde for en mere fornuftig brug af plastik.

Tysk dieseldom er et dødskys til dieselbilen

Den tyske forbundsdomstol har i dag bekræftet tidligere lokale afgørelser fra Stuttgart og Düsseldorf, der fastslår, at det er lovligt at indføre dieselforbud i tyske byer. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd betragter det som en stor sejr.

Blandede bolsjer fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

Det Miljøøkonomiske Råds formandskab (vismændene) kommer med spændende anbefalinger i forhold til landbrugets klimagasudslip. De samme virkemidler, som skal til for at opfylde EU's vandrammedirektiv senest i 2027, vil samtidig sænke landbrugets klimagasudslip med 2 mio. t CO2 årligt – eller 20 pct. af landbrugets udslip.

Kommuner er en vigtig brik til energieffektiviseringer i små virksomheder

Minister: Kommunerne spiller en vigtig rolle, hvis vi vil fremme energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder

Mere end 100 ildsjæle var d. 22,. januar 2018 samlet i HUSET i Middelfart for at diskutere og udveksle erfaringer om, hvordan man fremmer energi-effektiviseringer i små og mellemstore virksomheder (SMV), og hvordan kommunerne kan spille en rolle i den proces.

Konferencen blev afholdt af Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, Energiforum Danmark, Dansk Erhverv og KTC, og blev åbnet af Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som bl.a. nævnte at kommunerne spiller en afgørende rolle, hvis man vil have flere SMV’er til at energieffektivisere.

Ifølge ministeren er kommunernes indsats med til, at vi kan have velstand og vækst, uden at øge energiforbruget.

”Det er en bedrift, der er vækker opsigt i verden, at Danmark i løbet af de sidste årtier har formået næsten at fordoble vores BNP og samtidigt have et uændret energiforbrug og faldende CO2-udledning,” sagde Lilleholt og fortsatte:

”Kommunerne har en særlig rolle, fordi de har kontakt til de lokale SMV’er. Samtidigt kender kommunerne lokalsamfundet og ved, hvad der rør sig, og hvad borgerne er optagede af. De har også mulighed for at sætte en overordnet ramme for, hvor man gerne vil hen. Kommunerne kan prioritere hvilke opgaver og indsatsområder, der er særligt vigtige – fx opgaver inden for det grønne område, og på den måde være med til at fremme fortællingen om, at kommunen er grøn.”

Den slags kan ifølge ministeren have betydning for lokalområdet og for motivationen hos borgere og virksomheder i lokalsamfundet – på samme måde som billedet af Danmark som grønt foregangsland har betydning for danske virksomheder.

Samtidigt pointerede ministeren, at lokal grøn vækst kræver en gennemtænkt plan, der tager udgangspunkt i de konkrete forhold i lokalområdet, og at kommunerne med fordel kunne gå ind i et aktivt samarbejde med erhvervslivet om, hvad der er behov for frem for at trække krav ned over hovedet på virksomhederne.

”Hvis man gør det er der ikke tvivl om, at vækst og klima kan gå hånd i hånd og at grøn omstilling kan gavne beskæftigelsen,” afsluttede Lars Chr. Lilleholt.

Læs hele ministerens tale på: http://efkm.dk/ministeriet/ministeren/taler-og-debatindlaeg/2018/januar/tale-ved-konference-om-groen-vaekst-i-kommunerne-og-energieffektivisering-i-erhvervslivet-d-22-januar/


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Offentligt møde om landbrug:
Fosfor - en ny game-changer?
Tid: ons.18. april, kl. 14.30-17.30. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Læs mere

pdf Se program (398 KB)

Tilmelding


Generalforsamling 2018
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Tilmelding og dagsorden

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small