Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tynd åbningstale på det grønne område

Regeringen fortsætter stilen med at nedprioritere klima og miljø og virker mest optaget af, hvordan man kan spare penge på kort sigt. Den er i fuld gang med at afmontere Danmark som grønt foregangsland, lyder det fra Det Økologisk Råd.

Statsministeren lægger i sin åbningstale stor vægt på at regeringen er ansvarlig – i den økonomiske politik. ”Vi efterlader ikke en ubetalt regning i børneværelset”, sagde statsministeren. Men det er netop, hvad regeringen gør på energi- og klimaområdet, finder miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Regeringen er i gang med at afmontere Danmark som grønt foregangsland. Man har droppet en række operationelle delmål, f.eks. stop for kulfyrede kraftvarmeværker i 2030 og for brug af fossile brændsler i kraftvarmesektoren i 2035. Tilbage bliver kun EU's minimumskrav – og så et mål om at Danmark skal være CO2-neutral i 2050.

Regeringen vil kun fastholde en 2050 målsætning. Men når regeringen ikke vil forpligte sig på delmål og på at holde en kurs på vej henimod 2050, er det en gratis omgang”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Som det fremgik af Ingeniøren i fredags vil regeringens 2025-plan og Landbrugspakken tilsammen øge Danmarks udslip af klimagasser med 10 pct. frem mod 2020. Det fremgår af et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til Folketinget. Ministeren forsvarer sig med, at det øgede udslip især sker inden for den såkaldte kvotesektor. Men EU's kvotesystem er desværre ude af funktion, fordi man har sendt alt for mange kvoter på markedet. Så det øgede udslip vil udgøre en ekstra klimabelastning, som står i skærende kontrast til, at der nu er kommet en global klimaaftale i Paris sidste år, og verden endelig så småt er ved at bevæge sig i den rigtige retning.

Fra statsministeren lyder det, at regeringen fastholder ”en ambitiøs klima- og energipolitik” – hvorefter han skynder sig at sige, at vi skal nedbringe regningen for den grønne omstilling. Han siger desuden, at omstillingen i dag ”hviler på et skrøbeligt grundlag med PSO’en” – dvs. det tillæg på elprisen, som finansierer den grønne omstilling. Han henviser hermed til, at EU stiller krav om ændring af PSO’en, så den ikke forskelsbehandler danske og udenlandske el-leverandører. Men dette kan løses ved at åbne en mindre del af PSO’en, så der kan gives tilskud til grønne investeringer i vores nabolande. Men dette skal vel at mærke gøres gensidigt – og dette er Tyskland allerede i gang med. EU har klart sagt, at dette vil kunne sikre, at vi kan fortsætte med PSO’en.

I stedet for at lave en gensidig åbning af PSO’en sammen med Tyskland vil regeringen afskaffe PSO’en, flytte den over på finansloven og samtidig beskære beløbet og bl.a. droppe de kystnære havvindmøller”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Regeringens lovkatalog er også tyndt på naturområdet.

På landbrugsområdet springer det i øjnene, at der foreslås en ændring af lov om drift af landbrugsjorder, hvor man vil give landmændene permanent genopdyrkningsret på jorde, som udtages til naturformål. Det er tværtimod vigtigt, at naturtiltag ikke præges af ”stop-go”. Vi får kun værdifuld natur ved at lade denne udvikle sig over mange år,” siger Christian Ege

For mere information: sekretariatsleder Christian Ege, 33181933 / 28580698    


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small