"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Luftfarten beslutter sig for fortsat at øge sin klimabelastning

Den internationale luftfartsorganisation ICAO, har lavet en global aftale omkring udledning af CO2 fra fly. Den er frivillig indtil 2027 og vil betyde en fortsat stærkt voksende klimabelastning fra fly. Miljøorganisation Det Økologiske Råd er fortørnede.

Efter at have været udskudt flere gange er der nu indgået en global aftale om flys CO2-udledning.


”Dette er en aftale der ikke leverer. Den harmonerer ikke med de mål, der blev sat i Paris-aftalen og aftalen betyder at udledningen fra flysektoren stadigvæk reelt er ude af kontrol”, siger Jeppe Juul transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.


Efter tidligere at have besluttet at al vækst i flybranchen skulle være CO2-neutral efter 2020 neutral har ICAO nu i stedet besluttet at lave en frivillig aftale frem til 2027, hvor man, hvis man som flyselskab har lyst, kan købe billige CO2-kvoter for at kompensere for en del af den øgede CO2-udledning. Efter 2027 gælder det alle.


”Vi har brug for at flytransporten mindskes eller at fly hurtigt bliver markant mere brændstofeffektive. Og på sigt får vi brug for at bruge ikke-fossile brændstoffer. Intet af dette leverer aftalen ikke, og det er nu op til EU at sikre en start på denne udvikling”, siger Jeppe Juul.


EU har tidligere udskudt, at omfatte dele af flytrafikken af kvotehandelssystemet, mens man afventede en global aftale. Efter indgåelse af aftalen skal EU nu hurtigt beslutte om udskydelsen skal annulleres.


”Det er globalt set en forkælet branche, der modtager betydelig direkte og indirekte offentlig støtte og som heller ikke betaler brændstofafgifter. Uden effektiv handling er det en gøgeunge, der truer med at fortære en meget stor del af det råderum vi har for fortsat udledning af CO2”, slutter Jeppe Juul.


Beregninger lavet af organisationen ICCT viser, at flybranchen med aftalen frem til 2035 kun kommer til at betale 3% af de omkostninger, der reelt er på grund af flyenes klimabelastning.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small