"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Afskaffelse af PSO er et tilbageskridt

Billigere el, lavere mål for energibesparelser og færre penge til vedvarende energi trækker i retning af højere CO2-udslip – til gengæld er det glædeligt at både kystmøller og Kriegers Flak gennemføres, og at der afsættes en ny klimapulje mener Det Økologiske Råd.

Der er indgået et bredt forlig om afskaffelse af PSO – den særlige afgift på el, som har finansieret bl.a. udbygning med vedvarende energi. Dette skal nu i stedet finansieres over finansloven. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd påpeger den dobbelt negative effekt heri:

”Der bliver færre penge til at finansiere vedvarende energi og energibesparelser, og samtidig vil den reducerede mindske elkundernes motivation til at spare på el”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, og fortsætter

”Når el bliver billigere bliver besparelsesinitiativer alt andet lige mindre rentable. Når en virksomhed ser tilbagebetalingstiden for en investering blive længere, er der fare for at virksomheden dropper projektet”.

Energiselskabernes forpligtelse til at spare på energi reduceres fra 12,2 til 10,1 PJ fra 2017 og frem til 2021. Stigning i elforbrug kan være positivt, hvis man erstatter benzin- og dieselbiler med elbiler, eller oliefyr med varmepumper. Men kun en meget lille del af det stigende elforbrug vil være til disse to felter. Hovedparten vil være øget spild, fordi lavere elpris mindsker motivation til at spare.

”Disse forringelser kunne være undgået hvis man havde fulgt Tysklands eksempel og lavet en gensidig åbning af PSO’en for investeringer over landegrænsen”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Det har været fremført, at det ikke gør noget at elforbruget stiger, hvis dette er baseret på vedvarende energi. Men Klimarådet har påpeget, at denne stigning netop bliver i form af ”sort el” baseret på fossile brændsler, idet mængden af f.eks. vindmøller ikke bliver større, blot fordi forbruget stiger.

Det Økologiske Råd glæder sig til gengæld over, at både kystmøller og havvind-parken Kriegers Flak gennemføres, og at der afsættes en ny klimapulje. Der afsættes 375 mio. kr. over 4 år til at reducere CO2-udslip. Det Økologiske Råd tvivler dog på, at dette er nok til at modvirke effekten af stigende elforbrug.

PSO afskaffes under påskud af, at den var underkendt af EU. Men EU har blot krævet en justering, så udenlandske elleverandører fik en forholdsmæssig andel. En sådan åbning gennemføres af Tyskland, og Danmark kunne med fordel have fulgt Tysklands eksempel. PSO’en var indrettet så den kun steg når elprisen faldt, og den steg vel at mærke mindre end elprisen faldt. Derfor har både borgerne og langt de fleste virksomheder blot oplevet faldende eludgift, når PSO’en steg. For omkring 10% af virksomhederne var det anderledes. Det er dem hvor udgiften til udgør en betydelig del af deres omsætning og som samtidig er stærkt udsat for international konkurrence. Her kunne PSO være et problem for konkurrenceevnen. Disse virksomheder kunne man have hjulpet målrettet, fremfor at skaffe billigere el til alle, både virksomheder og borgere, og dermed forringe deres motivation til at spare på el.
     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small