Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energi- og miljøafgifter er effektive

Artiklen er blevet bragt i to forskellige forkortede udgaver i Information og Politiken

D. 30. juni udkom den længe ventede sidste delrapport fra regeringens ”Afgifts- og tilskudsanalyse” på energiområdet. Rapporten er særdeles interessant, men blev ”lempet ud” en fredag eftermiddag op til ferien og er ikke blevet omtalt i medierne. 

Ministeriet skriver, at der ”principielt” bør indføres en partikelafgift – dvs. først og fremmest en afgift på brændefyring, der står for over halvdelen af landets partikelforurening. Alternativt bør afgift på energiformer som konkurrerer med brænde o. lign. nedsættes for at reducere brændefyring. Skatteministeriet erkender den meget entydige konklusion fra forskerne – at brændefyring medfører mange for tidlige dødsfald og en øget sygelighed i befolkningen. Den sundhedsskadelige effekt er langt højere end ved de øvrige, mest udbredte opvarmningsformer. Samtidig skriver de ”principielt”, fordi de ved, at regeringen er bange for at støde vælgere fra sig. Men hvad er alternativet? Brænde er helt fritaget for afgifter. Derfor skal der en meget stor afgiftssænkning til på andre opvarmningsformer, for at de kan konkurrere med brændefyring. Det vil koste det offentlige rigtig mange penge, der enten skal hentes i dårligere service eller ved at øge andre skatter. Samtidig vil det gøre det langt mindre attraktivt at spare på varmen.

Dernæst skriver ministeriet, at det vil være administrativt vanskeligt at opkræve afgift på brændefyring. Men det er fordi de tænker på det uheldige forslag, som den forrige regering fremsatte til en brændeafgift. Det Økologiske Råd har udviklet et andet forslag sammen med tekniske eksperter. Her beskatter man den tid, hvor der er ild i brændeovnen og derved partikeludledning – ved hjælp af en simpel temperaturmåler i skorstensrøret, og denne kan fjernaflæses ligesom en elmåler. Dermed løser man alle de problemer der var med brændeafgiften. Man kan f.eks. ikke omgå afgiften ved at brænde affald i stedet for rent træ. Og afgiften er knyttet til ovnen, så man kan lægge en lavere afgift på de mest miljøvenlige ovne og en lavere afgift på landet end i byerne. 

Rapporten foreslår også, at der indføres afgift på metan og lattergas fra landbruget. Det er godt at Skatteministeriet erkender, at vi skal tage fat på landbrugets udledninger. Men det ligner en gentagelse af Skattekommissionens forslag til metanafgift fra 2009 (dengang kendt som ”koprut-afgiften”). Det var et dårligt forslag, som kun ville ramme dansk produktion og friholde importerede animalske fødevarer (kød, mælk, ost osv.). Det vil være langt bedre med en kødafgift, som vil ligestille import og hjemmeproduktion – og friholde eksport. Også Det Etiske Råd har foreslået en kødafgift – fordi vores høje kødforbrug både er en trussel mod klimaet og samtidig betyder, at vi beslaglægger et uforholdsmæssigt stort landareal til at dyrke foder til vores dyr.

Rapporten skriver også, at hvis vi har en målsætning om en vis andel vedvarende energi (VE) ud af det samlede energiforbrug, så ”bør der være en øremærket afgift på al energiforbrug, der finansierer et ensartet tilskud til VE-produktion”. Og det er netop et sådant mål regeringen indførte i sit seneste regeringsgrundlag – om mindst 50% VE i 2030. Dermed ligner forslaget næsten en ny PSO-afgift – som et politisk flertal ellers lige har afskaffet ved et forlig i november 2016. Denne nye afgift er blot mindre smart, idet den vil være konstant. PSO’en falder derimod når elprisen stiger og omvendt, og derfor mærker brugerne den oftest ikke. Men det positive er, at Skatteministeriets forslag udtrykker en ny erkendelse af at der er brug for støtte til VE-produktion – så længe den fossile energi ikke betaler for sine skader på klima og miljø. Og en erkendelse af at denne støtte bedst kan finansieres ved at gøre det lidt dyrere at bruge energi. Det gør nemlig samtidig energibesparelser mere attraktive. Og jo lavere vores samlede energiforbrug er, jo hurtigere kan vi komme helt over på vedvarende energi som besluttet af et bredt politisk flertal.

Vi håber at politikerne vil læse rapporten og erkende at grønne afgifter er en effektiv måde at fremme vedvarende energi og energibesparelser.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small