Energieffektivitet

Det Økologiske Råd arbejder detaljeret med de to EU-forslag til revidering af hhv. Energieffektiviseringsdirektivet (EED) og Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (Bygningsdirektivet/ EPBD).

Du kan finde materiale relateret til emnerne her:

  Energieffektivitet er finansieret af European Climate Foundation