Præsentationer 2014

Ammoniak i landbruget
- Præsentationer fra konference d. 9.12.2014 på Christiansborg.

Oplæg af Claus Torp, Vicedirektør Miljøstyrelsen:
pdf >> Hvilke krav stiller NEC-direktivet og Göteborg-protokollen til Danmark? (495 KB)

pdf (495 KB) Oplæg af Jørgen Brandt, professor, Miljøvidenskab, Aarhus Universitet:
pdf >> Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? (5.51 MB)

pdf (5.51 MB) Oplæg af Torkild Birkmose, seniorkonsulent, AgroTech: 
pdf >>Har vi den fornødne teknologi til at nå målet om 24 % ammoniakreduktion inden 2020? (2.05 MB)

pdf (2.05 MB) Oplæg af Brian Jacobsen, seniorforsker, IFRO, Københavns Universitet: 
pdf >> Hvad er de driftsøkonomiske konsekvenser af ammoniakreducerende tiltag? (905 KB)

Oplæg af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Bioscience, Aarhus Universitet:
pdf >> Hvad gør ammoniak ved naturen og biodiversiteten? (4.51 MB)

Oplæg af Anette Christiansen, Miljøchef, Landbrug & Fødevarer: 
pdf >> Hvad gør landbruget for at reducere ammoniakudledningen og påvirkningen af naturen? (2.06 MB)

Oplæg af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd:
pdf >> Hvilke virkemidler kan sikre, at Danmark når målene i 2020? (496 KB)


Biomasse til energi samt krav til bæredygtighed
Oplæg af Christian Ege på IDAs og Dansk Energis konference om brug af biomasse til energi d. 26.11.2014

pdf Download præsentation >> (2.16 MB)


Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser, Herning
- Præsentationer fra Herning

Carsten Sohl, Energitjenesten
pdf Download: Program for ny energikilde >> (1.09 MB)

pdf Download: Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser >> (1.25 MB)


Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser, Hillerød

- Præsentationer fra temadag for miljø-, energi- og klimamedarbejdere i Hillerød Kommune d. 13.11.2014
pdf Download program >> (391 KB)

Janus Hendrichsen, Energitjenesten
pdf Download: Præsentation1 >> (1.13 MB)
pdf Download: Præsentation2 >> (1.03 MB)

Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd
pdf Download >> (2.93 MB)  


Energiunion?

Oplæg af Søren Dyck-Madsen på DEO's møde om EU's energiunion d. 11.11.2014.
pdf Download præsentationen >> (1.97 MB)


Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser, Aalborg
- Præsentationer fra temaaften i Aalborg d. 10.11.2014

pdf Download program >> (417 KB)

Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd
pdf Download >> (1.92 MB)

Claus Jacobsen, Energitjenesten
pdf Download >> (1015 KB)

Energitjenesten, Emissionsfri lokal varmeforsyning
pdf Download >> (1.39 MB)  


Elbilsseminar i Aarhus d. 06.11.2014
Aarhus Kommune
pdf Download >> (1.15 MB)

Det Økologiske Råd
pdf Download >> (1.11 MB)

Energistyrelsen
pdf Download >> (1.09 MB)

Copenhagen Electric
pdf Download >> (5.39 MB)

EV-test
pdf Download >> (1.18 MB)

LetsGo
pdf Download >> (1.29 MB)

Foreningen Danske Elbilister
pdf Download >> (6.50 MB)


Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien

Oplæg af Christian Ege om grønne job, grøn omstilling og EU's 2020-plan, på seminar i Europahuset d. 5.11.2014.

pdf Download præsentationen >> (1.28 MB)


Reperation og genbrug af elektronik skal være trendy

Oplæg af Lone Mikkelsen ved DAKOFA konference d. 4.11.2014

pdf Download præsentationen >> (2.40 MB)


Læring i et nyt Europa

Oplæg af Lone Mikkelsen om Det Økologiske Råds undervisningsmaterialer på DEOs konference for undervisere d. 4.11.2014.

pdf Download præsentationen >> (744 KB)


Klima og Energisyn

Oplæg af Søren Dyck-Madsen d. 23.10.2014 hos Alectia

pdf Download præsentationen >> (1.92 MB)


Grøn politik med fokus på renoveringer

Oplæg af Søren Dyck-Madsen d. 13.09.2014 for bestyrelsen for Rødovre almennyttige boligselskab.

pdf Download præsentationen >> (1.73 MB)


Præsentationer fra konference i Odense om elbiler 15. september 2014

Det Økologiske Råd
pdf Download >> (1.50 MB)

Energistyrelsen
pdf Download >> (1.57 MB)

Copenhagen Electric
pdf Download >> (7.84 MB)

EV-test
pdf Download >> (1.45 MB)

LetsGo
pdf Download >> (1.40 MB)

Clever
pdf Download >> (5.71 MB)


Kan REACH håndtere de problematiske stoffer
–og hvad kan Danmark gøre?

Oplæg af Lone Mikkelsen, IDAs årsmøde i Odense den 12. juni
default Download præsentation >> (2.13 MB)

Nanotechnology – are the lessons learned?
Oplæg af Lone Mikkelsen, Carlsberg, tirsdag den 24. juni
default Download præsentation >> (847 KB)


Fra konference om elbiler, 26.06.2014:

Elbiler - potentiale og udfordringer
Oplæg af Copenhagen Electric - Det regionale elbilsekretariat
default Download præsentation >> (6.78 MB)

Oplæg af Elbilbarometret - Afdæk potentialet for elbiler i din flåde
default Download præsentation >> (990 KB)

Oplæg af FDM - Hvordan får vi flere elbiler på vejene?
default Download præsentation >> (1.26 MB)

Oplæg af Forenede Danske Elbilister - Elbiler som hverdagskøretøj
default Download præsentation >> (2.20 MB)

Oplæg af LetsGo - Elbiler i kommuner og virksomheder
default (311 KB) default Download præsentation >> (1.28 MB)

Oplæg af Region Nordjylland - Resultater fra Test af elbiler default
(311 KB)
default (311 KB) default Download præsentation >> (439 KB)

 


 

Fra seminar om fremtidig forsyningssikkerhed og fleksibilitet i energisystemet, 13.05.2014:

Fremtidig forsyningssikkerhed og fleksibilitet
Oplæg af Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse A/S
default Download præsentation >> (937 KB)

Oplæg af Bjarne Brendstrup, Energinet.dk
default Download præsentation >> (2.17 MB)

Oplæg af Charlotte Søndergren, Dansk Energi
default Download præsentation >> (2.17 MB)

Oplæg af E.ON
default Download præsentation >> (3.03 MB)

Oplæg af Flemming G. Nielsen, Energistyrelsen
default Download præsentation >> (311 KB)


 

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger
Oplæg af Søren Dyck-Madsen, COPSUM d. 22.05.2014
default Download præsentation >> (1.19 MB)


Fra offentligt møde om frihandelsaftalen mellem EU og USA, 23.04.2014:

Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - Implications for Environmental Regulation
Oplæg af Baskut Tuncak, (Center for International Environmental Law), USA
default Download præsentation >> (1.40 MB)

EU-US Free trade agreement - a threat to climate and environment?
Oplæg af Peter Bay Kirkegaard, (Dansk Industri)
default Download præsentation >> (647 KB)

Free Trade Agreement – a threat to environment and climate ?!
Oplæg af Benedicte Federspiel, (Forbrugerrådet Tænk)
default Download præsentation >> (3.25 MB)

 


Fra Rundbordsdebat om substitution af problematiske kemikalier i artikler
22. april 2014 hos Dansk Industri

Præsentationer:

Miljøstyrelsen:
default Download >> (982 KB)

Teknologisk Institut
default Download >> (2.07 MB)

COOP
default Download >> (589 KB)

Bestseller
default Download >> (735 KB)

Det Økologiske Råd
default Download >> (983 KB)

Diskussionsoplæg
default Download >> (351 KB)

 

 


 

EU's kemikalielovgivning REACH
Oplæg af Christian Ege, holdt for IDA-kemi (Kemiingeniørernes forening), 31.03.2014
default Download præsentation >> (3.39 MB)


Fra konferencerne i Nuuk og København - Uranudvinding i Grønland 25.03.2014

Uranium mining in Australia and the uses of uranium
Oplæg af Helen Caldicott
Download præsentation >> (lydfil)

Environmental and health impacts of the Kuannersuit mining project
Oplæg af Jan Willem Storm van Leeuwen
default Download præsentation >> (3.39 MB)   default
(488 KB)

The Rigsfællesskab, Non-proliferation and Uranium
Oplæg af Cindy Vestergaard
default Download præsentation >> (347 KB)

 


Kan REACH håndtere de problematiske stoffer – og hvad kan Danmark gøre?

Oplæg af Lone Mikkelsen, 20.03.2014
default Download præsentationen her >> (4.52 MB)

Concitos skatterapport - Energibeskatningen i Danmark
To opponentindlæg fra Det Økologiske Råd på Concitos konference om deres rapport om grønne skatter d. 19.03.2014.
default Download opponentoplæg 1 >> (706 KB)  
default Download opponentoplæg 2 >> (488 KB)

Affald og Ressourcer

Oplæg af Christian Ege, HTX Selandia i Slagelse. 13.03.2014
default Download præsentationen her >> (534 KB)

Bæredygtig udvikling - med vægt på klima og kemi
Oplæg af Christian Ege, HTX Selandia i Slagelse. 13.03.2014
default Download præsentationen her >> (7.52 MB)

Luftforurening
Oplæg af Christian Ege, DIS d. 19.02.2014
default Download præsentationen her >> (2.58 MB)

Energipolitik - Globalt, EU og Danmark
Oplæg af Søren Dyck-Madsen på arrangement i Dansk Energi for DTU’s studerende på el-teknik d. 08.01.2014
default Download præsentationen her >> (3.07 MB)

Ressourceplanen - overvejelser i det fremadrettede arbejde
Oplæg af Christian Ege i Erhvervspanelet for Grøn Omstilling. Om regeringens ressourcestrategi d. 21.01.2014
default Download præsentationen her >> (432 KB)