Præsentationer 2018

Fosfor - en ny game changer?

Offentligt møde onsdag d 18. april 2018 hos Information, St. Kongengade, København, kl 14.30-17.30

pdf Program (398 KB)

pdf Fosfor-ressourcen – scenen sættes (1.50 MB)
Oplæg v/ Leif Bach Jørgensen, Landbrugsfaglig medarbejder, DØR

pdf Hvad kan landbruget gøre? (1.81 MB)
Oplæg v/ Brian Kronvang, Forskningsprofessor, AU

pdf Bedre fordeling af fosfor fra biogasanlæg (613 KB)
Oplæg v/ Bruno Sander Nielsen, Faglig direktør, Biogasbranchen (Marianne Tjørning, Analytiker, Biogasbranchen)

pdf Kan produktion af danske proteinkilder erstatte sojaimporten? (406 KB)
Oplæg v/Jan Værum Nørgaard, forsker, AU

pdf Recirkulering af fosfor fra byerne – cirkulær økonomi (859 KB)
Oplæg v/ Jakob Magid, lektor, KU

pdf Recirkulering af fosfor fra slam, gyllefibre og restprodukter via termisk forgasning (4.38 MB)
Oplæg v/ Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker, DTU

pdf Økologernes vision (1.00 MB)
Oplæg v/ Lars Holdensen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer


Grøn vækst i kommunerne og energieffektivitet i virksomhederne

Konference i HUSET, Middelfart, mandag d. 22. januar 2018, kl. 9-16

pdf Program (1.36 MB)

9.30 pdf Velkomst v/ Henrik Andersen og Chr. Jarby (597 KB)

9.40 Ministerens åbningstale
v/ Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

10.00 pdf Små og mellemstore virksomheder kan spare energi – barrierer, potentialer og løsninger (1.06 MB)
v/ Thore Stenfeldt, Energisparesekretariatet, Energistyrelsen

10.30 pdf Sådan matcher kommunerne deres tilbud med erhvervslivets behov (810 KB)
v/ Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv

11.20 pdf Hvorfor og hvordan støtter EU’s Regionalfond, at små og mellemstore virksomheder
forbedrer deres ressourceeffektivitet?
(221 KB)
v/ Lone Rosen, Erhvervsstyrelsen

11.40 pdf COOP skal spare 20% på energien, men hvordan motiverer man 1.200 butikker og
40.000 medarbejdere til at spare? (1.67 MB)

v/ Kira Toft Schmidt, COOP

13.00 Er tiden inde til alternative finansieringsmodeller?
pdf INDLÆG 1: Nye forretningsmodeller der kan bane vejen for den grønne omstilling
(456 KB)
v/ Troels Hartung, Transition (tidl. Energistyrelsen)

pdf INDLÆG 2: ESCO for virksomheder: Erfaringer og ideer (816 KB)
v/ Lars Nielsen, Siemens

13.45 Projekter på tværs – hvordan regionale projekter og kommunalt samarbejde skaber
resultater
pdf INDLÆG 1: Sådan opnås samspil mellem energibesparelser, innovation og vækst (2.95 MB)
v/ Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn

pdf INDLÆG 2: GATE 21 – Grøn vækst gennem partnerskab mellem kommuner, virksomheder og
videninstitutioner (1.85 MB)

v/ Poul Erik Lauridsen, Gate 21

14.30 pdf Pause-opgave (24 KB)

15.00 pdf Paneldebat: Energieffektivitet og grøn vækst i kommunerne (69 KB)
v/ Ordstyrer Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark