Økonomi og bæredygtighed

Artikler| Publikationer| Medarbejdere|

Økonomiske virkemidler spiller en stadigt stigende rolle i miljøpolitikken. Det gælder bl.a. grønne afgifter – som kan sammenkædes i en grøn skattereform – som kan motivere borgere og virksomheder til at spare på ressourcerne og sænke forureningen.

Også offentlig grøn indkøbspolitik er et vigtigt virkemiddel, idet den offentlige sektor som storindkøber har mulighed for at påvirke producenterne til at markedsføre mere miljøvenlige varer.

Det Økologiske Råd arbejder meget med økonomiske virkemidler, herunder især med grønne afgifter. Vi laver forslag til mere intelligente grønne afgifter med størst mulig miljøeffekt. Vi laver også kritiske analyser af de økonomiske analyser, herunder cost-benefit analyserne. Derudover har vi også udarbejdet planer for, hvordan man kan skabe grønne job, dvs. projekter, som på én gang kan øge beskæftigelsen og beskytte miljøet.

Emner indenfor økonomi


Ny strategi for vækst

- Danmark, EU 2020 strategien og de sociale 2020 mål

Vi er 14 organisationer, som gerne vil være med til at skabe den intelligente, sociale og bæredygtige vækst, der er målet for den danske og europæiske 2020 strategi.
Resultaterne af strategien skal gøres op og målene revideres i 2015. De hidtidige resultater er ikke gode, hverken i Danmark eller EU som helhed. Nogle initiativer fremmer væksten, andre hæmmer den, men samlet set er resultaterne langt fra de mål, der er sat for i Danmark og EU som helhed.

Beskæftigelsen stiger svagt. De strukturelle kønsbarrierer er ikke blevet mindre. Klima- og miljømålinger bevæger sig den rigtige vej, men alt for langsomt. Danmark og danske virksomheder investerer for lidt i danske arbejdspladser.
Mange danskere sparer op og forsikrer sig selv, hvis de kan. Lønninger, især blandt lavtlønnede, er under pres. Ulighed og fattigdom vokser blandt
grupper med lave lønninger og lave offentlige ydelser.
De manglende resultater har ført til et projektsamarbejde, EU 2020 Alliancen, der består af LO, FTF, Boligselskabernes Landsforening, Danske
Handicaporganisationer, Kvinderådet, Børnesagens Fællesråd, Red Barnet, Kofoeds Skole, SAND – Hjemløse, Sammenslutningen af Boformer for
Hjemløse, Projekt Udenfor, Socialpolisk Forening, Fødevarebanken, Det Økologiske Råd og EAPN. 

På en konference 5. november 2014 i Europa-Huset, København, gav fem organisationer, der alle er medlemmer af Regeringens Kontaktudvalg for EU 2020 Strategien, hver deres bud på nye strategier for vækst.
Resultaterne skal bruges. For at fremme dette, har vi samlet oplæggene i denne pjece.

pdf Download pjece >> (91 KB)