Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pesticider

Pesticider anvendes for at forhindre, at ukrudt, svampe og skadedyr medfører væsentlige udbyttetab i landbrug og gartneri. Men det skal reduceres kraftigt for at stoppe tilbagegangen for det vilde plante- og dyreliv på de dyrkede marker og de tilstødende naturområder.

Pesticidforbruget kan reduceres ved omlægning til økologisk produktion og ved at anvende sunde sædskifter og teknologier, der giver bedre livsbetingelser for det vilde plante- og dyreliv.

Det Økologiske Råd arbejder på mange felter for at få minimeret pesticidforbruget og dets skadevirkninger.

Det højteknologiske landbrug - forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
Om højteknologiske muligheder for forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i landbruget.

Af: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, januar 2011
Rapport, 13 sider, findes kun elektronisk

Se mere om rapport om pesticider i det højteknologiske landbrug her

Det højteknologiske landbrug
Dette hæfte giver et kortfattet bud på højteknologiske løsninger ift. tab af næringsstoffer og pesticidanvendelse. Hæftet er kortfattet og klart og fungerer derved som et opslagsværk for alle, som beskæftiger sig med landbrugets miljøproblemer.

Af: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, januar 2011
Hæfte, 13 sider, findes trykt og elektronisk. Hæftet er gratis og kan bestilles her

Se/download Det højteknologiske landbrug – anbefalinger til miljøteknologi her.

Fokus på EU's pesticidpolitik
Debathæftet gennemgår EU’s pesticidpolitik og de aktuelle forslag til en ny pesticidpolitik. Det beskriver Danmarks indflydelse på EU’s pesticidpolitik ved at være foregangsland, og det peger på, at Danmark i højere grad både bør udnytte sine muligheder for at forbedre
EU’s pesticidpolitik og for at være foregangsland inden for EU’s rammer.

Af: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, juni 2004
Hæfte, 50 sider, illustreret

Download default 0406_pesticidhaefte (5.27 MB) (5.27 MB)
Læs Fagboginfos bogomtale

 

Fokus på pesticider
Gennemgår udviklingen i anvendelsen af pesticider og hvordan pesticider påvirker natur, miljø og fødevarer.

Forfatter: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd 2001
Hæfte, 50 sider, 30 kr.

Download default 01_pesticid (3.13 MB) (3.13 MB)

default   (3.13 MB)

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger
Men det kræver en ændring af EU’s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter sine muligheder for påvirkning.

Af: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, juni 2004
Pjece, 6 sider, illustreret, gratis

Download default 0406_pesticidpjece (1.66 MB) (1.66 MB)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small