Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Økologisk jordbrug

 

Økologisk jordbrug har nogle klare iboende fortrin frem for konventionel drift – f.eks. er naturindholdet større på økologiske marker, bl.a. fordi der ikke sprøjtes, og dyrevelfærdsreglerne er også stærkere.

Til gengæld er der kun marginal forskel på drivhusgasudslippet fra økologisk og konventionelt jordbrug, ligesom heller ikke forholdet til udledning af næringsstoffer er entydigt. Det økologiske jordbrug kan komme til at stå langt stærkere i natur- og miljøpolitikken, både ved en fokuseret udvikling af de generelle regler, således som det ses i Økologisk Landsforenings udspil om Økologi og klima, og ved en kombination med mere specifikke regler i konkrete vandoplande eller naturområder.

Økologisk jordbrug er omdrejningspunktet i projektet BERAS Implementation, der er et samarbejdsprojekt mellem 10 lande i Østersøregionen. Se her

 

Det Økologiske jordbrugs relation til natur, miljø og klima er beskrevet i kapitel 11 i Miljøintegration i EU’s landbrugspolitik og indgår også som et virkemiddel i Det Økologiske Råds scenarium

Fokus på Økologisk Jordbrug

Gennemgår økologisk jordbrugs, principper, historie og udvikling, samt beskriver dets svagheder, styrker og de områder der skal sættes ind på for at økologisk jordbrug kan få vind i sejlene.
Forfatter: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd 2003
Hæfte, 50 sider, 30 kr.

Download her

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small