Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Global Økologi 2010

2050: Er Danmark fri af fossile brændsler?


TEMA: Hvordan for vi standset den tiltagne opvarmning af kloden? Klimakommission har udstukket en vej til hvordan, Danmark kan blive helt uafhængig af fossile brændsler senest i 2050.
I dette nummer ser vi nærmere på Klimakommissionens anbefalinger, og vi får Det Økologiske Råds anbefalinger til hvilke energipolitiske tiltag regeringen bør arbejde videre med. København som hovedstad er en vigtig brik i spillet, hvis Danmark skal blive fri af fossile brændsler. København har da også en ambitiøs klimaplan, men hvordan går det med implementeringen?
Naturligvis er Danmarks grønne fremtid også afhængig af, hvad der sker ude i verden. Vi bringer IPCC’s åbningstale fra klimatopmødet i Cancun i 2010, og vi sætter fokus på den voksende handel med CO2-kreditter. Er de blot et dække for en ny kulstof-kolonialisme?

September nr. 4 17. årgang

Download bladet: default 1004_goe_hele_bladet (4.9 MB) (4.90 MB)

 

Hormonforstyrrende stoffer


TEMA: I dette nummers tema ser Global Økologi på hormonforstyrrende stoffer. EU anser i dag 564 stoffer for at være potentielt hormonforstyrrende. Antallet af produkter stofferne indgår i, er dog langt større. Det er derfor lidt af en jungle, for ikke at sige umuligt at undgå hormonforstyrrende stoffer i hverdagen. Vi ser nærmere på de hormonforstyrrende stoffer – hvem er de? Hvor findes de? Og hvordan reguleres de? Du kan bl.a. læse, at ”Kvindeliv afgør mænds sædkvalitet”, du kan også få ny viden om en voksende stofgruppe ”Superkemikalierne de flourerede stoffer” og råd til hvordan du undgår farlig kemi i hverdagen.

Juni nr. 2 17. årgang

Download hele bladet default 0210_hele_bladet (2.46 MB) (2.46 MB)

Sceneskift i miljøkampen?

TEMA: Global Økologi ser i dette nummers tema på, hvordan vi kommer videre i klima- og miljøkampen. Hvem kan gå i spidsen i løsningen af de alvorlige problemer kloden står overfor? Kan en grøn omstilling i erhvervslivet, give folk et ”grønt levebrød” og føre klodens tilstand et skridt i den rigtige retning? Hvilken rolle spiller lokale grønne initiativer, og ikke mindst hvilket pres kan befolkninger lægge på politikere til at finde en holdbar og sund løsning på vores klimaudfordringer? Læs mere og få svaret i temaet, der starter på s. 8.

Januar nr. 1 17. årgang

Download hele bladet: default 1001 Helebladet (4.92 MB) (4.92 MB)

Den sjette masseuddøen


TEMA: Sidst i oktober samles verdens nationer til FN’s tiende konference om biodiversitet i Nagoya i Japan. 2010 var på forhånd udråbt til at være et særligt år for verdens dyre- og plantearter.  FN har en 2010-målsætning om, at tabet af biodiversitet skulle reduceres markant. EU har et mål om stoppe tabet af biodiversitet.

Talrige rapporter slår dog fast, at vi fortsat mister arter, og at det også betyder, at de services vi får fra økosystemer som bestøvning, vand- og klimaregulering også fortsat er under stort pres.

I dette nummer sætter vi fokus på det, som eksperter kalder den sjette masseuddøden - at arter i dag uddør med en faktor 100 til 1000 gange hurtigere end naturligt på grund af menneskelige aktiviteter.
Du kan se og bladre i nummeret i højre margen.

September nr. 3 17. årgang

Læs hele bladet her default 0310_hele_bladet (2.73 MB) (2.73 MB)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Offentligt møde om landbrug:
Vil vores fosfor slippe op?
Tid: ons.18. april, kl. 15-17.30.
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Program og tilmelding offentliggøres senere

Generalforsamling
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Dagsorden offentliggøres senere

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small