Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Brændefyring

Privat brændefyring i brændeovne og brændekedler er ifølge de seneste undersøgelser fra landets førende forskere og økonomer det absolut alvorligste og dyreste blandt de sundhedsskadelige miljøproblemer i Danmark. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at reducere luftforureningen fra brændefyring via afgifter og oplysning. Målet er at motivere til i stedet at efterisolere og anvende miljørigtige varmekilder som fjernvarme og varmepumper. Vi har forestået en række målinger af luftforurening fra brændefyring, der tydeligt viser, at brændefyring kan forurene luften både inde i boligen og i villakvarteret udenfor boligen til sundhedsskadelige niveauer.

Vores arbejde dækker både luftkvalitetsmålinger, kurser for miljøsagsbehandlere, rådgivningsarbejde for kommuner, information til grundejerforeninger f.eks. publikationer, foldere, artikler og oplæg.

Det Økologiske Råd har indgået en aftale med Miljøstyrelsen, der giver os mulighed for at holde oplæg gratis om, hvordan forurening fra brændefyring kan reduceres i grundejerforeninger og kommuner. Det kræver mindst 10 deltagere. Udenfor København skal I dog dække kørsel og evt. ophold. Oplægget er for brugere af brændeovne og folk der er generet af røg fra brændeovne. Kontakt Kåre Press-Kristensen på karp@env.dtu.dk

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere luftforureningen fra brændefyring finansieres EU-projektet Clean Heat, Miljøstyrelsen og samarbejdsprojekter med f.eks. kommuner.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:
Download publikationen Luftforurening fra brændefyring

Download folderen Luftforurening fra brændefyring

Se vores internationale projekthjemmeside her: www.clean-heat.eu

Læs Det Økonomiske Råds rapport om brændefyring: www.dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi-miljoe-2016/kapitel-ii-luftforurening2016/kapitel-ii-luftforurening 

Kræftens Bekæmpelse om brændefyring: www.cancer.dk/forebyg/rens-luften/luftforurening/udendoers-luftforurening/braendeovne 

Astma-Allergi Danmark om brændefyring: http://dinhverdag.astma-allergi.dk/braendeovne 

Lungeforeningen om brændeovne: https://www.lunge.dk/luft/viden-roeg-fra-braendeovne  

Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening: www.braenderoeg.dk

Artikel i Grundejeren.dk (marts 2017):  pdf Forurening fra brændefyring (245 KB)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small