Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Arbejdsmiljø

Vi opholder os en stor del af vores liv på vores arbejdsplads. Derfor er det uhyre vigtigt, at luftkvaliteten på arbejdspladsen ikke gør os syge. Dårlig luftkvalitet kan eksempelvis skyldes for høj luftfugtighed, for højt CO2-niveau, for høje temperaturer eller forurening fra maskiner. Vi har specialiseret os i at måle ultrafine partikler fra forbrændingsmotorer i arbejdsmiljøet og har lavet målinger for en række store virksomheder f.eks. Københavns Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Post Nord, Bane Danmark, SELI Tunnelling m.v. Vores arbejdsmiljømålinger har bl.a. været anvendt som bevismateriale i Landsretten i arbejdsmiljøsager.
For at forbedre produktiviteten i kontormiljøer kan vi ligeledes udføre synkronmålinger af nøgleparametre som CO2, luftfugtighed, støj og temperatur.

I vores målerapporter indgår løsningsforslag for at forbedre luftkvaliteten og derved øge medarbejdernes velbefindende såvel som produktiviteten samt nedbringe sygdomsrisikoen. Ligeledes indgår vi altid gerne i opfølgende arbejde med arbejdsgivere og medarbejdere for at få løst mulige udfordringer.

Alle målinger udføres som rekvireret arbejde og rekvirenten afgør om arbejdet er fortroligt.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:
Download publikationen Air pollution in airports

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small