"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Vejtrafik

Vejtrafik er af de dominerende kilder til luft- og støjforurening i vores store og mellemstore byer og giver derved anledning til alvorlig sygdom og for tidlig død. I større byer er luft- og støjforureningen fra vejtrafik ansvarlig for over 20 gange flere dødsfald end trafikulykker. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at reducere luft- og støjforureningen fra vejtrafik via afgifter og mere ambitiøse miljøkrav i byernes miljøzoner.

Bilproducenters svindel med måling af bilernes forurening (”Dieselgate”) har kun gjort denne opgave endnu vigtigere. Vi har forestået en lang række målinger af luft- og støjforurening fra vejtrafik, der tydeligt viser, at luften forurenes til sundhedsskadelige niveauer.

Lovgivningen har siden 2007 været centralistisk, så de store byer ikke selv kan stille krav til luftforureningen fra køretøjer. Samtidig har der været manglende politisk vilje til at gøre noget ved problemet. Ligesom i andre europæiske lande har store danske byer såkaldte miljøzoner, som stiller krav til de ældste køretøjers forurening. Men de danske krav er slappere end i mange andre byer. Samtidig er der en række af verdens storbyer, som planlægger eller har vedtaget kommende forbud mod dieselbiler. Det Økologiske Råd arbejder for, at Danmark kommer på højde med de mest progressive lande i bekæmpelse af trafikforurening.

Vores arbejde dækker både luftkvalitetsmålinger, støjmålinger, rådgivningsarbejde for beslutningstagere og kommuner samt information om trafikkens miljøproblemer via publikationer, foldere, artikler og oplæg. Vi følger nøje EU-lovgivningen på feltet og informerer den danske befolkning herom.

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere luftforureningen fra trafik finansieres via samarbejdsprojekter.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Yderligere information:
Download publikationen Trafikkens Forurening 

Artikler om Det Økologiske Råds arbejde med at nedbringe luftforureningen fra vejtrafik:

http://politiken.dk/indland/art5623592/H.C.-Andersens-Boulevard-Forureningen-er-for-h%C3%B8j-nu-skal-m%C3%A5leren-rykkes-v%C3%A6k

http://politiken.dk/oekonomi/2050/groen_omstilling/art5631286/EU-g%C3%A5r-til-angreb-mod-dansk-luftforurening

 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small