"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Ikke flere penge til nødvendig omstilling mod et bæredygtigt landbrug

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har besluttet ikke at udnytte muligheden for yderligere fleksibilitet i EU's fælles landbrugspolitik. Det betyder, at der ikke kommer flere penge til Landdistriktspuljen i denne omgang. Penge, der ellers kunne have været brugt til at sikre omstillingen mod et bæredygtigt landbrug.

NGO-projekt om ren luft kåret til EU’s bedste

Luftforurening er EU’s dyreste miljøproblem og betyder hvert år mange hundrede tusinde for tidlige dødsfald og alvorlig sygdom hos endnu flere i EU. Et projekt ledet af en gruppe miljøorganisationer, som Det Økologiske Råd har været del af, er nu blevet kåret af EU-kommissionen til EU's bedste i sin kategori.

Undgå skadelige kemikalier i børnenes skolesager

Skolestart ligger lige om hjørnet. Desværre findes der hormonforstyrrende stoffer i mange skolesager, fordi de ikke er reguleret under samme lovgivning som eksempelvis legetøj til børn. Derfor anbefaler vi, at du køber produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten.

Motorløb: København skal profilere fremtidens grønne elbiler

Igen i år afholdes motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix, hvor gamle støjende og ekstremt forurenende køretøjer omdanner et boligområde til et forureningsinferno, så beboerne flygter. Det Økologiske Råd har målt luft- og støjforureningen og anbefaler, at motorløbet fremover afholdes for elbiler helt i tråd med hovedstadens grønne image.

Stop problematisk kemi i importerede produkter

EU's store kemikalielovgivning REACH var et betydeligt fremskridt, da den kom i 2007. Men den indeholder også store huller. Et af dem er de manglende krav til problematiske stoffer i varer importeret fra lande uden for EU. Derfor ønsker både Plastindustrien og Det Økologiske Råd hullerne i den europæiske lovgivning lukket, så vi kan få sat en stopper for problematisk kemi i alle vores produkter.

Energi- og miljøafgifter er effektive

Artiklen er blevet bragt i to forskellige forkortede udgaver i Information og Politiken

D. 30. juni udkom den længe ventede sidste delrapport fra regeringens ”Afgifts- og tilskudsanalyse” på energiområdet. Rapporten er særdeles interessant, men blev ”lempet ud” en fredag eftermiddag op til ferien og er ikke blevet omtalt i medierne. 

Ministeriet skriver, at der ”principielt” bør indføres en partikelafgift – dvs. først og fremmest en afgift på brændefyring, der står for over halvdelen af landets partikelforurening. Alternativt bør afgift på energiformer som konkurrerer med brænde o. lign. nedsættes for at reducere brændefyring. Skatteministeriet erkender den meget entydige konklusion fra forskerne – at brændefyring medfører mange for tidlige dødsfald og en øget sygelighed i befolkningen. Den sundhedsskadelige effekt er langt højere end ved de øvrige, mest udbredte opvarmningsformer. Samtidig skriver de ”principielt”, fordi de ved, at regeringen er bange for at støde vælgere fra sig. Men hvad er alternativet? Brænde er helt fritaget for afgifter. Derfor skal der en meget stor afgiftssænkning til på andre opvarmningsformer, for at de kan konkurrere med brændefyring. Det vil koste det offentlige rigtig mange penge, der enten skal hentes i dårligere service eller ved at øge andre skatter. Samtidig vil det gøre det langt mindre attraktivt at spare på varmen.

Dernæst skriver ministeriet, at det vil være administrativt vanskeligt at opkræve afgift på brændefyring. Men det er fordi de tænker på det uheldige forslag, som den forrige regering fremsatte til en brændeafgift. Det Økologiske Råd har udviklet et andet forslag sammen med tekniske eksperter. Her beskatter man den tid, hvor der er ild i brændeovnen og derved partikeludledning – ved hjælp af en simpel temperaturmåler i skorstensrøret, og denne kan fjernaflæses ligesom en elmåler. Dermed løser man alle de problemer der var med brændeafgiften. Man kan f.eks. ikke omgå afgiften ved at brænde affald i stedet for rent træ. Og afgiften er knyttet til ovnen, så man kan lægge en lavere afgift på de mest miljøvenlige ovne og en lavere afgift på landet end i byerne. 

Rapporten foreslår også, at der indføres afgift på metan og lattergas fra landbruget. Det er godt at Skatteministeriet erkender, at vi skal tage fat på landbrugets udledninger. Men det ligner en gentagelse af Skattekommissionens forslag til metanafgift fra 2009 (dengang kendt som ”koprut-afgiften”). Det var et dårligt forslag, som kun ville ramme dansk produktion og friholde importerede animalske fødevarer (kød, mælk, ost osv.). Det vil være langt bedre med en kødafgift, som vil ligestille import og hjemmeproduktion – og friholde eksport. Også Det Etiske Råd har foreslået en kødafgift – fordi vores høje kødforbrug både er en trussel mod klimaet og samtidig betyder, at vi beslaglægger et uforholdsmæssigt stort landareal til at dyrke foder til vores dyr.

Rapporten skriver også, at hvis vi har en målsætning om en vis andel vedvarende energi (VE) ud af det samlede energiforbrug, så ”bør der være en øremærket afgift på al energiforbrug, der finansierer et ensartet tilskud til VE-produktion”. Og det er netop et sådant mål regeringen indførte i sit seneste regeringsgrundlag – om mindst 50% VE i 2030. Dermed ligner forslaget næsten en ny PSO-afgift – som et politisk flertal ellers lige har afskaffet ved et forlig i november 2016. Denne nye afgift er blot mindre smart, idet den vil være konstant. PSO’en falder derimod når elprisen stiger og omvendt, og derfor mærker brugerne den oftest ikke. Men det positive er, at Skatteministeriets forslag udtrykker en ny erkendelse af at der er brug for støtte til VE-produktion – så længe den fossile energi ikke betaler for sine skader på klima og miljø. Og en erkendelse af at denne støtte bedst kan finansieres ved at gøre det lidt dyrere at bruge energi. Det gør nemlig samtidig energibesparelser mere attraktive. Og jo lavere vores samlede energiforbrug er, jo hurtigere kan vi komme helt over på vedvarende energi som besluttet af et bredt politisk flertal.

Vi håber at politikerne vil læse rapporten og erkende at grønne afgifter er en effektiv måde at fremme vedvarende energi og energibesparelser.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 

Danmarks bæredygtige fremtid

I en ny rapport ”What will Denmark Look like in 2030” vurderer 28 danske civilsamfundsorganisationer Danmarks indsats for at indfri FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Forbyd skibes brug af tung bunkerolie i Arktis

Global opvarmning sker med dobbelt tempo i Arktis. Isafsmeltningen på Grønland er syvdoblet på 20 år. Sodpartikler er en vigtig årsag til opvarmningen. Halvdelen af skibe i Arktis bruger tung bunkerolie (HFO), der udleder store mængder sodpartikler og giver katastrofale naturødelæggelser ved oliespild. Derfor anbefaler Det Økologiske Råd sammen med Clean Arctic Alliance et forbud mod HFO i Arktis. 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Smart Grid seminar
Tid: 23. aug 2017, kl 9.30-16
Sted: DTU, 2800 Kgs. Lyngby
Oplæg ved bl.a. Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
pdf Læs mere (843 KB)
Tilmelding via ISGAN her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17