Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Fjernsynproducenter manipulerer energiforbruget

En ny undersøgelse fra Det Økologiske Råds europæiske organisation EEB viser, at nogle fjernsyn får et markant højere energiforbrug efter de er blevet testet og kommer hjem i købernes stue.

Grønne organisationer: Ingen olie og gas på Lolland-Falster

Folketingets energiudvalg skal i overmorgen onsdag kl. 12.45 tage stilling til, om det hollandske selskab, Nail Resources Denmark, må undersøge undergrunden på Lolland-Falster med henblik på at udvinde gas og olie. Udvalgets behandling af selskabets ansøgning blev tirsdag i sidste uge udskudt, og der er inden onsdagens behandling stillet en række spørgsmål, som skal besvares senest i morgen. Blandt andet om de miljømæssige konsekvenser ved efterforskningen.

De grønne organisationer WWF Verdensnaturfonden, Det Økologiske Råd og Greenpeace opfordrer nu partierne til at sige klart nej til den aktuelle ansøgning om efterforskning af olie og gas og i stedet støtte den grønne omstilling. Som et af verdens rigeste lande bør Danmark vise vejen mod løsninger, der afhjælper klimaproblemerne mest muligt frem for at gøre dem værre.

”At give grønt lys til at lede efter olie og gas i undergrunden på Lolland-Falster vil være hovedrystende i en tid, hvor det er nødvendigt, at vi hurtigst muligt nedbringer brugen af de klimaskadelige brændsler. Det giver simpelthen ingen mening at åbne op for helt nye jagtmarker, når over 80 procent af den kul, olie og gas, der allerede er fundet i verden, skal forblive i undergrunden, hvis Paris-aftalen skal opfyldes,” siger klimapolitisk rådgiver i Greenpeace, Tarjei Haaland.

”Olie er fortidens brændstof. Hvis Danmark indleder helt ny olieefterforskning nu, vil vi jo fremstå som de rene Trump-kopier,” siger sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd.

”Lovgivningen må kigges efter i sømmene. Det er helt urimeligt, at tilladelser til at bore efter olie og gas bliver behandlet, som om det var ekspeditionssager. Vi lever i en tid, hvor det er svært at se rationalet i at investere og i at øge udnyttelsen af fossile brændsler, så man må som minimum kunne forlange, at der kan gives en rigtig god begrundelse for investeringen. Det ser bestemt ikke ud til at være tilfældet i denne sag,” siger WWF Verdensnaturfondens klimachef John Nordbo.

Landdistriktsprogrammet bør have midler fra landbrugsstøtten

En række grønne NGO’er opfordrer regeringen til at overføre flere midler fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøordningerne under Landdistriktsprogrammet. Som det er nu, er der helt utilstrækkeligt med penge til f.eks. natur, miljøteknologi, økologisk omstilling og jordfordeling.

Gode projekter i ny klimapulje

Den nye Klimapulje under PSO-forliget er nu udmøntet for de første to år. De fleste penge bruges på udbredelse af store varmepumper, men der gives også penge til fremme af grøn bioraffinering og reduktion af afdampning fra gylle.

Energimærket siger farvel til plusserne

I dag har Europa-parlamentet godkendt det nye energimærke, der i fremtiden skal gøre det endnu nemmere at vælge bl.a. energi-rigtige køleskabe, fjernsyn og støvsugere. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd er godt tilfreds med den nye mærkningsordning.

Danske børn skades af en cocktail af kemikalier

Danske børn udsættes hver dag for en lang række kemikalier, som kan have en sundhedsskadelig effekt. Nuværende regulering er baseret på en stof-for-stof-tilgang, men der er i højere grad behov for at se på tværs af kemikalier, for at beskytte mod de såkaldte cocktail-effekter.

Tag med på strandjagt efter plastic nurdles

Flere tusind bitte små stykker plastik skyller hvert år op på danske strande. Vi vil gerne være med til at dokumentere forureningen og lægge pres på politikerne til at gøre noget ved problemet. Derfor opfordrer vi alle, der har lyst, til komme med på strandjagt efter små plastik-piller, de såkaldte plastic nurdles.

Kom til debatmøde om problematiske stoffer i importerede produkter

EU's kemikalielovgivning skal bl.a. beskytte forbrugerne mod skadelige stoffer i vores produkter. Men desværre risikerer vi alligevel produkter med skadelige stoffer på det europæiske marked, fordi nogle udnytter smuthuller i reglerne, når de importerer produkter fra lande udenfor EU.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis