Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Bred dansk alliance vil have EU-forbud mod mikroplast i kosmetik

En bred alliance bestående af både NGO’er, brancheforeninger og en detailhandelsvirksomhed opfordrer i et åbent brev miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at fortsætte sin kamp for at få indført et EU-forbud mod at bruge mikroplast i kosmetik.

Det Økologiske Råd fejer kritik fra Skorstensfejerlauget af banen

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i luftkvalitet fra Det Økologiske Råd, holder fast i sin vejledning af familier om indeklima trods kritik fra Skorstensfejerlauget. Han giver dog lauget medhold i at forurening fra brændefyring er en skræmmende størrelse.

31 NGO'er beder EU om at stramme kemikalie-lovgivningen

Det Økologiske Råd er blandt 31 NGO'er som har skrevet under på et brev til alle medlemmer af REACH komiteen (komiteen for EU’s kemikalie lovgivning). Brevet har tre punkter.

  1. Vi påpeger at begrænsning af brug af stofferne D4 og D5 skal gælde for en meget bredere produktgruppe end der foreslås for at få den ønskede miljøeffekt
  2. Vi støtter at flere ftalater optages på kandidatlisten for særligt problematiske stoffer på grund af deres hormonforstyrrende effekter
  3. Vi påpeger at EU-kommissionen har set bort fra al ekspert rådgivning på området for regulering af nanomaterialer siden 2012. Det har resulteret i, at der ikke er regulering på området.

 Læs brevet her (brevet er på engelsk) >>

At gøre det usynlige synligt

En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boligere som energiforbrug, CO2-niveau, skadelige partikler, radon, mangler i varmeisoleringen m.fl.. Der er samtidig en klar tendens til, at mennesker først handler på problemer, når vi kan se dem helt konkret. I artiklen giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige problemer i boliger og bygninger kan gøres synlige, og dermed nemmere at gøre noget ved.

Download artiklen:  At gøre det usynlige synligt >>

Udgivet i Erhvervshåndbogen, Grøn lov og praksis, Særtryk af kapitel 10.3, januar 2017.

At gøre det usynlige synligt

En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boligere som energiforbrug, CO2-niveau, skadelige partikler, radon, mangler i varmeisoleringen m.fl.. Der er samtidig en klar tendens til, at mennesker først handler på problemer, når vi kan se dem helt konkret. I artiklen giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige problemer i boliger og bygninger kan gøres synlige, og dermed nemmere at gøre noget ved.

Download artiklen:  At gøre det usynlige synligt >>

Udgivet i Erhvervshåndbogen, Grøn lov og praksis, Særtryk af kapitel 10.3, januar 2017.

Forureningsafgifter: Det skal din brændeovn koste

Brændefyring er den største kilde til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Forurenerne skal fremover betale skaderne. Det kommer til at koste mest for gamle ovne i byer, hvor forureningen gør størst skade, og mindst for nye fyringsenheder på landet, hvor forureningen gør mindst skade. 

Landdistriktsprogrammet udhules – der mangler penge til natur, vand og klima

Uden tilstrækkelige støttemidler kan landbruget ikke levere den forbedring af natur, miljø og klima, som Danmark er forpligtiget til via internationale aftaler. Derfor bør regeringen overflytte yderligere 8 % af EU-landbrugsstøtten til Landdistriktsprogrammet. Det skal modvirke den udhuling af støtten, som sker i øjeblikket.

Notat: Metantab fra biogasanlæg, og hvordan dette kan mindskes

Produktion af biogas giver, hvis der indgår husdyrgødning, en dobbelt klimagevinst, idet biogassen kan erstatte fossile brændstoffer samtidig med at udslip af klimagasserne metan og lattergas sænkes fra husdyrgødningen. Men der er et problem med tab af metan, som gør at klimafordelen ved produktion af biogas reduceres.

Djævlen ligger i detaljen i energiunionen

Af Søren Dyck-Madsen og Rebekka Falk, Klima- og energimedarbejdere i Det Økologiske Råd
Vinterpakken fylder med alle bilag omkring 1600 sider. Det er måske ikke så svært at gennemskue det overordnede billede, som i høj grad forholder sig til Rådets beslutning om 2030-målene. I detaljen indeholder de mange sider dog en række væsentlige delelementer, hvoraf mange er sammenhængende på tværs af de enkelte lovforslag.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference: Shipping og global regulering af svovl
Tirs d. 21. marts 2017 på Hotel Hilton.
Konferencen foregår på engelsk.
Info, program og tilmelding >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Info følger

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis