Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Brev til Juncker om Bi-dræbende pesticider

Det Økologiske Råd er medunderskriver på fælles europæisk NGO-brev til EU-kommissionen om beskyttelse af Europas bier mod de særlige sprøjtegifte, som skader bier – neonicotinoider”

Grønne input til dansk plasthandlingsplan

Det Økologiske Råd har, sammen med Plastic Change og Danmarks Naturfredningsforening, lavet et katalog med input til den kommende nationale plaststrategi, som kommer i kølvandet på EU’s plaststrategi. Kataloget er præsenteret for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt for Miljøstyrelsen. Vi håber at se mange af vores input ført over i den danske strategi, så vi sammen kan arbejde for en mere fornuftig brug af plastik.

Tysk dieseldom er et dødskys til dieselbilen

Den tyske forbundsdomstol har i dag bekræftet tidligere lokale afgørelser fra Stuttgart og Düsseldorf, der fastslår, at det er lovligt at indføre dieselforbud i tyske byer. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd betragter det som en stor sejr.

Blandede bolsjer fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab

Det Miljøøkonomiske Råds formandskab (vismændene) kommer med spændende anbefalinger i forhold til landbrugets klimagasudslip. De samme virkemidler, som skal til for at opfylde EU's vandrammedirektiv senest i 2027, vil samtidig sænke landbrugets klimagasudslip med 2 mio. t CO2 årligt – eller 20 pct. af landbrugets udslip.

Kommuner er en vigtig brik til energieffektiviseringer i små virksomheder

Minister: Kommunerne spiller en vigtig rolle, hvis vi vil fremme energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder

Mere end 100 ildsjæle var d. 22,. januar 2018 samlet i HUSET i Middelfart for at diskutere og udveksle erfaringer om, hvordan man fremmer energi-effektiviseringer i små og mellemstore virksomheder (SMV), og hvordan kommunerne kan spille en rolle i den proces.

Konferencen blev afholdt af Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, Energiforum Danmark, Dansk Erhverv og KTC, og blev åbnet af Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som bl.a. nævnte at kommunerne spiller en afgørende rolle, hvis man vil have flere SMV’er til at energieffektivisere.

Ifølge ministeren er kommunernes indsats med til, at vi kan have velstand og vækst, uden at øge energiforbruget.

”Det er en bedrift, der er vækker opsigt i verden, at Danmark i løbet af de sidste årtier har formået næsten at fordoble vores BNP og samtidigt have et uændret energiforbrug og faldende CO2-udledning,” sagde Lilleholt og fortsatte:

”Kommunerne har en særlig rolle, fordi de har kontakt til de lokale SMV’er. Samtidigt kender kommunerne lokalsamfundet og ved, hvad der rør sig, og hvad borgerne er optagede af. De har også mulighed for at sætte en overordnet ramme for, hvor man gerne vil hen. Kommunerne kan prioritere hvilke opgaver og indsatsområder, der er særligt vigtige – fx opgaver inden for det grønne område, og på den måde være med til at fremme fortællingen om, at kommunen er grøn.”

Den slags kan ifølge ministeren have betydning for lokalområdet og for motivationen hos borgere og virksomheder i lokalsamfundet – på samme måde som billedet af Danmark som grønt foregangsland har betydning for danske virksomheder.

Samtidigt pointerede ministeren, at lokal grøn vækst kræver en gennemtænkt plan, der tager udgangspunkt i de konkrete forhold i lokalområdet, og at kommunerne med fordel kunne gå ind i et aktivt samarbejde med erhvervslivet om, hvad der er behov for frem for at trække krav ned over hovedet på virksomhederne.

”Hvis man gør det er der ikke tvivl om, at vækst og klima kan gå hånd i hånd og at grøn omstilling kan gavne beskæftigelsen,” afsluttede Lars Chr. Lilleholt.

Læs hele ministerens tale på: http://efkm.dk/ministeriet/ministeren/taler-og-debatindlaeg/2018/januar/tale-ved-konference-om-groen-vaekst-i-kommunerne-og-energieffektivisering-i-erhvervslivet-d-22-januar/

Gode takter i aftale om målrettet regulering

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om ny målrettet regulering på landbrugsområdet indeholder mange gode elementer. Dog er det dårligt politisk håndværk, at en vigtig langsigtet aftale laves som smalt forlig. Og muligheden for afbrænding af fiberfraktionen fra gylle er skadelig for miljø og jordkvalitet.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Offentligt møde om landbrug:
Fosfor - en ny game-changer?
Tid: ons.18. april, kl. 14.30-17.30. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Læs mere

pdf Se program (398 KB)

Tilmelding


Generalforsamling 2018
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Tilmelding og dagsorden

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small