Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Ny Amagerforbrænding – en sejr for genanvendelsen

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd glæder sig over at Københavns kommune vil prøve at få Amagerforbrændingen til at nøjes med et mindre forbrændingsanlæg, så der bliver plads til mere genanvendelse

Københavns kommunes teknik- og miljøudvalg har d. 12.12. besluttet at indstille, at Borgerrepræsentationen ikke giver lånegaranti til et nyt stort affaldsforbrændingsanlæg på Amagerforbrændingen (AMF). I stedet skal AMF beskrive et forbrændingsanlæg, som er betydeligt mindre end det nuværende. Ideen er, at nu skal der sættes fokus på øget genanvendelse, og så dur det ikke at binde sig til så stor en forbrændingskapacitet de næste 30 år.

I Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd glæder vi os over beslutningen. Nu skal der satses stort på genanvendelse, f.eks. af plast og organisk affald. AMF havde udbudt to alternativer, der begge kan brænde betydeligt mere end hvad der forbrændes i dag. Nu pålægges de så at forberede et mindre anlæg. Planen er at det skal være færdigt i 2016. Der kan komme en overgangsperiode på nogle få år, hvor det nye anlæg ikke vil være stort nok. Men samtidig udbygges forbrændingsanlæggene også på det øvrige Sjælland, så der vil være rigeligt til, at de kan aftage et affaldsoverskud i nogle år.

Danmark var foregangsland for 30 år siden, da vi byggede forbrændingsanlæg og dermed kunne indskrænke lossepladserne. Men forbrænding er ikke uden problemer. Der dannes store mængder slagger og et giftigt røggasrensningsprodukt, som i dag deponeres i Norge. I dag er der store muligheder for øget genanvendelse. Flere af vores nabolande – Tyskland, Sverige og Holland – er betydeligt bedre til at genanvende end vi er. Man kan bl.a. sortere mere plast ud til genanvendelse, og man kan lave biogas ud af det organiske affald. Der er mindst to lovende metoder til at lave biogas. Man kan kildesortere, som det nu sker bl.a. i Kalundborg-området. Her sorterer borgerne det organiske fra, hvorefter det sendes til Aikan biogasanlægget ved Holbæk. Eller man kan bruge den såkaldte Renescience-metode, som udvikles af Amagerforbrændingen selv sammen med Dong Energy. Her tilsættes enzymer til det blandede affald, så man får det organiske ud som en ”suppe”, der kan aftappes separat og tilføres biogasanlæg. Der er flere store fordele ved at bruge det organiske affald til biogas. Man kan recirkulere fosforen i affaldet og sprede den på markerne og dermed spare kunstgødning. Kloden kommer inden længe til at mangle fosfor. Dertil kommer, at i dag er der en officiel målsætning om at tidoble biogas-kapaciteten. Hvis dette sker alene på basis af gylle, får man et meget lavt energiudbytte. Der er brug for fast organisk affald til at tilsætte gyllen. Hidtil har man brugt slagteriaffald, men der er ikke mere af dette. Derfor har vi brug for rent organisk affald fra husholdninger, storkøkkener m.v. Hermed vil en udsortering af organisk affald – uanset om det er kildesortering eller Renescience – give et langt større energiudbytte fra biogasanlæg og dermed være en forbrændingsløsning langt overlegen.

Kommunens beslutning følger naturligt efter regeringsskiftet, hvor den nye miljøminister også melder ud, at nu er affald ikke længere bare affald, men ressourcer, og nu skal der satses på genanvendelse.

Kommunen har truffet en rigtig god beslutning!

 

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Christian Poll, miljøpolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening

Yderligere oplysninger: Christian Ege, 28580698 eller Christian Poll 31193249


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small