Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Ressourcestrategien er et kæmpe skridt fremad

I dag er en stor dag for dansk miljøpolitik. Regeringens længe ventede ressourcestrategi er et kæmpe skridt fremad, mener Det Økologiske Råd. Strategien udstikker en rigtig kurs, når den fastslår, at affald er morgendagens ressourcer og ikke noget, vi bare skal bringe af vejen.

Pressemeddelelse:

7. oktober 2013

Ressourcestrategien er et kæmpe skridt fremad

I dag er en stor dag for dansk miljøpolitik. Regeringens længe ventede ressourcestrategi er et kæmpe skridt fremad, mener Det Økologiske Råd. Strategien udstikker en rigtig kurs, når den fastslår, at affald er morgendagens ressourcer og ikke noget, vi bare skal bringe af vejen.

”Danmark har længe haltet efter vores nabolande, når det gælder genanvendelse af affald, og den nye strategi skal bringe os op i førerfeltet. Det er utrolig vigtigt, for vi ved, at vigtige ressourcer bliver mangelvarer i vores børns levetid. Det gælder f.eks. fosfor og forskelige metaller,” siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Strategien skal forberede Danmark på at leve op til krav fra EU om øget genanvendelse i 2020. Det tager tid at indarbejde nye systemer og vaner, og derfor er det på høje tid at gå i gang, understreger han. En række kommuner er allerede gået i spidsen og har vist, det kan lade sig gøre. De har givet borgerne nyt mod på affaldssortering, ved at vise, at affaldet genbruges og ikke bare blandes sammen igen bagefter.

Den nye strategi stiller krav om, at mindst 50 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes – mod kun 22 pct. i dag. Af det organiske affald skal seks gange så meget genanvendes til energiformål. For organisk affald fra serviceerhverv bliver det fire gange så meget som i dag.

”Det er et kæmpe fremskridt at udnytte det organiske affald til biogas. Det giver meget større effekt, når der er husholdningsaffald i gyllen, og på den måde undgår vi at dyrke majs til biogas,” siger Christian Ege.

Strategien skal også sikre, at en langt større del af det organiske affald og spildevandslam bliver recirkuleret, så indholdet af f.eks. fosfor føres tilbage til landbrugsjorden. Men fordi begge affaldstyper kan indeholde farlige stoffer, er det vigtigt. at ressourcestrategien følges af en skrap kemikaliepolitik, som sikrer, at de ikke bliver spredt på landbrugsjorden, mener Det Økologiske Råd. Endeligt skal 70 pct. af metallerne i elektronikaffaldet genanvendes i 2018, og det er også meget stort fremskridt.

”Vi er også glade for, at mere elektronikaffald skal genanvendes, både fordi det forurener, når det ikke sker, og fordi det indeholder sjældne metaller, som går tabt og derfor ikke vil være til rådighed i fremtiden, siger sekretariatsleder Chr. Ege fra Det Økologiske Råd.

Regeringen giver kommunerne metodefrihed til at leve op til målene og afsætter 200 mio. kr. over fire år til nye indsamlingssystemer. Efter tre år skal kommunernes indsats evalueres.

Der er dog en slange i paradiset i forhold til at øge genanvendelsen. Det er regeringens forslag til forsyningssikkerhedsafgift, som er kombineret med at fjerne affaldsforbrændingsafgiften på rent organisk affald - såsom indsamlede aviser, pap og organisk husholdningsaffald. Det indebærer fare for, at mere bliver brændt af – specielt i perioder med lave råvarepriser.

”Vi opfordrer regeringen til at genoverveje forslaget om at fritage rent organisk affald fra forbrændingsafgift i forbindelse med indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften. Det risikerer at underminere målet om øget genanvendelse”, påpeger Christian Ege.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Tlf. 33 18 19 33 / 28 580 698 

Download pressemeddelelsen >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis