Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Dåser er ikke bare dåser

Kommentar til Politiken

Der er efterhånden et helt kor, som kræver, at regeringen bøjer sig for EU og tillader dåser til øl og sodavand. Det gælder detailhandelsorganisationer, oppositionspolitikere, nogle EU-jurister m.v. Det fyger gennem luften med skældsord mod Auken og ministeriet for, at de blot holder fast i et princip for princippets skyld, og at Danmark styrer mod et udmygende nederlag ved EU-domstolen. Argumentationen lyder, at vi bare kan gøre ligesom Sverige, som har et udmærket genvindingssystem for dåser. Det er en stærkt forenklet argumentation – for nu at sige det venligt. Sandheden er, at Kommissionen har en særdeles dårlig sag miljømæssigt set. Og det skulle der være gode muligheder for, at Domstolen kan gennemskue.

For det første ser man bort fra, at der er forskel på stål- og aluminiumsdåser. Det svenske system bygger på, at der stort set kun er aluminiumsdåser på det svenske marked. I andre europæiske lande, hvor man tillader både stål- og alu-dåser har man langt lavere returprocenter end i Sverige. Den danske regering har allerede prøvet at fremsætte et kompromisforslag, hvor vi tillod alu-dåser, men ikke ståldåser. Ståldåser er nemlig miljømæssigt set betydeligt dårligere end både flasker og alu-dåser. Desuden er det teknisk set vanskeligt at lave et retursystem for både alu- og ståldåser, da de ikke må sammenblandes, når de går til genvinding. Men det forslag blev afvist af Kommissionen. Denne vil altså med andre ord tvinge Danmark til at acceptere enhver form for engangsemballage, der kan genvindes.

Hvis Danmark bøjer sig for Kommissionen og accepterer alle former for engangsemballage, kan det give stålproducenter eller andre blod på tanden til at indklage Sverige for Domstolen, fordi Sverige giver for ringe betingelser for at markedsføre ståldåser.

For det andet viser den seneste undersøgelse, at vores flaskesystem faktisk er miljømæssigt bedre end selv aluminiumsdåser, med mindre aluminium er fremstillet ved hjælp af vandkraft. Problemet er, at det koster uhyre meget energi at fremstille aluminium. Ganske vist er alu-dåserne lettere at transportere rundt, men selv i Sverige har man kun en returprocent på omkring 90, mens vi i Danmark er oppe over 99% for flaskerne.

Jeg må derfor appellere til det førnævnte kor, som støtter Kommissionen og dåsefabrikanterne, om at de åbent erkender, at det ikke handler om at få et system som det svenske med flasker og alu-dåser. Det har Kommissionen nemlig allerede afvist.

Noget andet er så, at det danske flaske-retursystem bliver stadig mere upopulært hos detailhandelen, til dels med god grund, fordi der er kommet alt for mange flasketyper ind på markedet. Dette er til dels en følge af EF-domstolens dom fra 1988. Den gav ganske vist Danmark medhold i, at vi kunne opretholde forbud mod dåser og krav om pant på flasker, men til gengæld indskrænkede den vores muligheder for at kræve godkendelse af flasketyper. De danske myndigheder burde være mere restriktive med at godkende nye flasketyper for ikke at undergrave retursystemet. Det vil muligvis få nogle producenter til at påstå, at det strider mod 88-dommen. Men her må vi til gengæld holde fast i, at vi fik lov til at opretholde et retursystem, og at det derfor ikke kan være meningen, at det skal undergraves ved, at vi oversvømmes med hundredvis af flasketyper.

Men denne undergravning af returflaske-systemet er et særdeles dårligt argument for at åbne op for enhver form for emballager, der kan indsamles til genvinding.

Christian Ege

sekretariatsleder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis