Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Begræns affaldet

Miljøstyrelsen har ifølge den nye handlingsplan –Affald 21- opgivet at bremse den stigende affaldsproduktion. Det er skuffende. I den forrige affaldsplan havde Miljøstyrelsen visioner om at affaldsproduktionen ville stabilisere sig op til år 2000, men det er ikke sket. Affaldsproduktionen i Danmark stiger år for år og i perioden fra 1985-1996 var stigningen endog større end stigningen i BNP. Der er ikke de store visioner i at man nu vil nøjes med at mindske stigningen i stedet for at intensivere indsatsen for at få nedsat affaldsmængderne.

Der er dog også positive træk ved den nye affaldsplan, nemlig at man vil intensivere indsatsen for at nedsætte miljøpåvirkningen fra de mest miljøbelastende stoffer i affaldet, og at man satser på øget sortering og genanvendelse.

Genanvendelsesindsatsen er øget i de senere år, men succesen er ulige fordelt på forskellige affaldsfraktioner. Det skyldes, at der er stor forskel på hvor let det er at genanvende forskellige typer affald. Det er lettere at genanvende bygningsaffald end komplicerede sammensatte produkter, som elektronik, biler og hårde hvidevarer, men ofte er det netop de komplicerede produkter, som indeholder tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer.

For at gøre noget effektivt ved affaldsproblemerne bør producenterne i højere grad gøres ansvarlige for produkters miljøbelastning. Når en branche er i stand til at producere indviklede sammensatte produkter, så må den også kunne sørge for at produkterne bliver skilt ad igen, så materialerne kan genanvendes og miljøpåvirkningerne minimeres. Derfor bør der arbejdes på at indføre flere grønne afgifter på produkter, der indeholder miljøskadelige stoffer og brancherne bør forpligtes til at betale for bortskaffelsen af deres produkter når de er udtjente, f.eks via tilbagetagningsordninger. Dette vil sammen med afgifter på affaldsforbrænding og –deponering presse producenterne til at tænke på affaldshåndtering allerede ved udformningen af produktet. Dermed kan affaldsmængderne nedsættes og der kan udvikles mere miljøvenlige produkter, der er nemmere at genanvende.

Sidsel, Dyekjær, Biolog, ØkoVandspejlet.

Bragt i Berlingske Tidene den 14 oktober, 1998


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis