Alternative spildevandssystemer

– 10 illustrerede eksempler fra Sverige

Det økologiske Råd udgiver i morgen hæftet "Alternative spildevandssystemer – 10 illustrerede eksempler fra Sverige".
Forfatterne til hæftet er gået sammen om at finde praktiske eksempler på alternative spildevandssystemer og viderebringe erfaringerne – gode som dårlige – til alle, der overvejer selv at gå i gang.

I Sverige har forfatterne besøgt 10 forskellige lokaliteter med alternativ spildevandsbehandling. Lokaliteterne er udvalgt, så de forskellige løsninger giver et godt indtryk af, hvilke muligheder, der findes for alternative spildevandssystemer, samt hvilke overvejelser man bør gøre, inden man kaster sig ud i sådanne projekter.

Hæftet er letlæst og gennemillustreret med 70 sort/hvid billeder, som giver et overblik over de lokale forhold, både mht. boligtypen og spildevandssystemets anvendelighed.

For de læsere, der ønsker yderligere oplysninger om en eller flere lokaliteter og spildevandssystemer videregiver hæftet referencer og kontaktpersoner til alle beskrevne lokaliteter, referencer til de væsentligste producenter af teknisk udstyr og referencer til anden relevant litteratur.

Hæftet er således den for øjeblikket bedste danske mulighed for at få et overblik over, hvilke muligheder, der er, hvis man overvejer at etablere et alternativt spildevandssystem.

Baggrunden for hæftet er, at der også i Danmark ses en stigende interesse for at behandle spildevand lokalt og genbruge spildevandets næringsstoffer i landbruget, men der findes ikke ret mange praktiske eksempler endnu.

I Sverige derimod har man arbejdet med genbrug af næringsstoffer i spildevand i en årrække og anvendt rigtig mange penge på at opføre en række byggerier med alternative spildevandssystemer.

Som konsekvens af dette findes en del svenske rapporter med vurderinger af systemerne, men det er ofte omfattende rapporter, som både er svære at fremskaffe og svære at læse for meningsmand.

Det Økologiske Råd har derfor i samarbejde med Institut for Miljøteknologi og Institut for Planlægning på DTU skrevet dette 44-siders hæfte, som:

 • Viser, hvordan alternative spildevandssystemer kan se ud ved hjælp af en mængde fotos af både bygninger og anlæg.

   

  Hæftet kan købes for 30 kr. pr stk. i Det Økologiske Råd og kan downloades fra Det Økologiske Råds hjemmeside

  www.ecocouncil.dk eller fra Institut for Miljøteknologis hjemmeside www.imt.dtu.dk

  Venlig hilsen fra de tre forfattere:

  Civilingeniør Søren Dyck-Madsen – Det Økologiske Råd (soeren@ecocouncil.dk)

  Civilingeniør Søren Gabriel – Institut for Miljøteknologi, DTU (sg@imt.dtu.dk)

  Civilingeniør Birgitte Hoffmann – Institut for Planlægning, DTU (birgitte.hoffmann@ivtb.dtu.dk)

 • Giver en række gode råd til planlægning og drift af nye alternative spildevandssystemer, der bygger på de svenske erfaringer – gode som dårlige.
 • Videregiver en lang række referencer, leverandørnavne, litteraturhenvisninger og kontaktpersoner, hvis man skulle ønske at vide mere.
 • Videregiver brugererfaringer og forfatternes vurdering af systemernes anvendelighed.
 • Hæftet kan købes for 30 kr. pr stk. i Det Økologiske Råd og kan downloades fra Det Økologiske Råds hjemmeside

  www.ecocouncil.dk eller fra Institut for Miljøteknologis hjemmeside www.imt.dtu.dk

  Venlig hilsen fra de tre forfattere:

  Civilingeniør Søren Dyck-Madsen – Det Økologiske Råd (soeren@ecocouncil.dk)

  Civilingeniør Søren Gabriel – Institut for Miljøteknologi, DTU (sg@imt.dtu.dk)

  Civilingeniør Birgitte Hoffmann – Institut for Planlægning, DTU (birgitte.hoffmann@ivtb.dtu.dk)

 • Giver en række gode råd til planlægning og drift af nye alternative spildevandssystemer, der bygger på de svenske erfaringer – gode som dårlige.
 • Videregiver en lang række referencer, leverandørnavne, litteraturhenvisninger og kontaktpersoner, hvis man skulle ønske at vide mere.
 • Videregiver brugererfaringer og forfatternes vurdering af systemernes anvendelighed.
 • Giver en række gode råd til planlægning og drift af nye alternative spildevandssystemer, der bygger på de svenske erfaringer – gode som dårlige.
 • Videregiver en lang række referencer, leverandørnavne, litteraturhenvisninger og kontaktpersoner, hvis man skulle ønske at vide mere.
 • Videregiver brugererfaringer og forfatternes vurdering af systemernes anvendelighed.
 • Videregiver en lang række referencer, leverandørnavne, litteraturhenvisninger og kontaktpersoner, hvis man skulle ønske at vide mere.
 • Videregiver brugererfaringer og forfatternes vurdering af systemernes anvendelighed.
 • Videregiver brugererfaringer og forfatternes vurdering af systemernes anvendelighed.

 

 • Giver en kortfattet og letlæst beskrivelse af spildevandssystemerne.