"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Vedrørende forslag til elektronikaffaldsdirektiv

Vedrørende forslag til elektronikaffaldsdirektiv, Kom (2000) 347 endelig udgave, 2000/0158 (COD) og begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer KOM (2000) endelig udgave, 2000/0159(COD)

Det Økologiske Råd lægger vægt på at:

 1. Begge direktiver vedtages med hjemmel i traktatens artikel 175.
 2. Direktiverne bør træde i kraft hurtigst muligt. Der bør ikke gå 5 år, før producenter og importører skal finansiere affaldshåndteringsomkostningerne. Vi foreslår at det skal ske efter 3 år.
 3. Begrænsningen af anvendelsen af visse farlige stoffer bør træde i kraft tidligere end i år 2008. Vi foreslår 1 januar 2003. De nuværende danske regler for cadmium, kviksølv og bly være gældende indtil direktivet træder i kraft.
 4. Direktivet vedrørende begrænsning af visse stoffer er ikke udtømmende i forhold til bromerede flammehæmmere. Direktivet bør indeholde substitutionsmålsætninger overfor alle flammehæmmere, der er baseret på halogener.
 5. Elektronikaffald, som indeholder skadelige stoffer, skal klassificeres som farligt affald.
 6. Elektronikprodukter bør mærkes tydeligt, så det er klart for forbrugeren at affaldet skal indsamles særskilt og der skal være nem adgang til indsamlingsstederne. Minimumskravet til indsamling fra husholdningerne bør sættes højere end 4 kg/pr indbygger pr år. Vi foreslår 6 kg pr. indbygger pr år. England indsamler allerede 6 kg pr indbygger og i Finland er 8 kg pr indbygger blevet foreslået.
 7. Det er vigtigt at virksomheder, der skaber mere miljøvenlige produkter, belønnes økonomisk. Denne belønning kan til dels ske i andre sammenhænge end via affaldsafgiften. Herudover foreslår vi, at det undersøges, om der kan indføres et antal administrerbare afgiftskategorier, således at virksomheder kan opnå at komme ned i en lavere afgiftskategori, hvis de forbedrer deres produkters miljøprofil.
 8. Elektronikdirektiverne bør samordnes med andre relevante direktiver f.eks. affaldsdirektivet, den nye kemikaliestrategi, direktivet om udrangerede køretøjer, legetøjsdirektivet, 6 miljøhandlingsprogram og udarbejdelsen af standarder for elektronikprodukter og elektriske produkter.
 9. Direktiverne bør løbende revideres og strammes i forbindelse med nye videnskabelige data og nye tekniske muligheder for substitution.

   

Vedrørende punkt 11: Hvidbog om kemikaliepolitik.

Vedrørende punkt 12: Grønbog om IPP.

Det er positivt at grønbogen er sat på dagsordenen. Kommissionens grønbog om IPP har været ventet længe. Den skulle have været udsendt i første halvdel af år 2000, men så vidt vi ved er den ikke kommet endnu.
De grønne organisationer har været meget aktive for at påvirke kommissions arbejde med hvidbogen. Danske NGOer har koordineret en stor europæisk kampagne i samarbejde med EEB og BEUC. Forbruger- og miljøorganisationer er blevet enige om et fælles 5-punkt charter, med centrale krav til den nye kemikaliestrategi. Yderligere oplysninger kan fås hos DN, Det Økologiske råd eller Forbrugerrådet.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17