Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

En udvandet klima- og energipakke i EU

Resultatet af EU-topmødet i dag er skuffende. Der er sket en kraftig udvanding i forhold til Kommissionens forslag fra januar – og i forhold til vedtagelsen for nylig i EU-parlamentets miljøudvalg. På topmødet har man i stedet imødekommet de mest fodslæbende lande – Tyskland, Italien, Polen m.fl. Hvor Kommissionen havde foreslået fuld auktionering af CO2-kvoter fra 2013, nøjes man nu for den tunge industris vedkommende med langt mindre – fra 30% i de østlige EU-lande til 50% i de vestlige, stigende frem mod år 2020 – dvs. at fra 2013 vil de tunge industrier få op til 70% af kvoterne gratis. Til gengæld glæder vi os over, at man har vedtaget fuld auktionering af kvoter for elværkerne, i det mindste i de vestlige EU-lande.
Det tillades EU-landene i alt for stor grad at købe sig fra sine forpligtelser til reduktion af klimagasser, via køb af CO2-kreditter i udviklingslandene. Men er det ikke ligeså godt at reducere i andre lande?, vil nogle spørge. Jo, vi skal helt sikkert støtte ulandene i at nedbringe deres udledninger. Men dette skal ikke bruges til at sikre, at udslip hos os selv til gengæld kan stige – via ekstra kvoter. Det er helt afgørende, at udslippene i de rige lande nedbringes – det er jo først og fremmest os, der har et alt for højt udslip pr. indbygger.
Til gengæld glæder vi os over, at ambitionsniveauet om 20% vedvarende energi i det samlede EU fra 2020 fastholdes.
Men alt i alt en stærkt svækket aftale. Det tegner ikke godt for processen frem imod klimatopmødet i København næste år. Dette gør det blot endnu mere nødvendigt, at Danmark viser vejen med stærke initiativer på nationalt plan. Det gælder bl.a. en grøn skattereform, som skal forhandles fra februar, når regeringens Skattekommission er kommet med sin betænkning. Hvis Danmark i langt højere grad kan få skatte- og afgiftssystemet til at arbejde for lavere udslip af klimagasser, vil det være et vigtigt bidrag, også internationalt . Med det lavere ambitionsniveau i EU, hvad angår auktionering af kvoter, vil der være færre penge til rådighed til fremme af renere teknologier hjemme og i udlandet. Forhåbentlig kan det til gengæld få vores statsminister til at opgive tanken om at kunne finansiere en væsentlig del af sin skattereform via indtægter fra salg af kvoter. Det er vigtigt, at de nu færre indtægter, der kommer, bruges til at fremme renere teknologi.

Christian Ege, Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis