"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Savner ambitiøse konkrete klimaprojekter

Regeringen opfordres til at virkeliggøre statsministerens vision om et grønt vækstsamfund. Et første skridt kunne være at undtage energirenovering af kommunale bygninger fra anlægsstoppet

I forlængelse af statsminister Anders Fogh Rasmussens målsætning om at gøre Danmark til et grønt vækstsamfund, opfordrer Det Økologiske Råd nu regeringen til i praksis at fremme dette i landets kommuner. I dag bremses energirenovering i kommunerne af regeringens anlægsloft. Klima- og energiminister Connie Hedegaard henviser til, at kommunerne blot kunne prioritere energirenovering inden for den eksisterende anlægsramme.

Men det ville betyde, at kommunerne skulle nedprioritere centrale velfærdsydelser som f.eks. nye daginstitutioner, som skal opretholde den lovfæstede pasningsgaranti. Enhver ved, at projekter som energirenovering vil tabe i en sådan kamp, så længe kommunernes økonomi er så stram som den er. Omvendt er opførelse af ældreboliger – som virkelig prioriteres af regeringen og Dansk Folkeparti – blevet undtaget fra anlægsrammen. Det kunne man også have gjort med energirenovering, hvis man faktisk prioriterede det. I statsministerens tale på Venstres landsmøde opstilles målsætningen om Danmark som et grønt vækstsamfund. Han fremhævede bl.a. Sønderborg som en af de kommuner, som er  i front på klimaområdet. Dette står i skrigende kontrast til, at netop Sønderborg kommune ansøgte om dispensation til et meget ambitiøst energiprojekt, men blev afvist.

”Sønderborg har som følge af regeringens afslag kun kunnet afsætte et mindre beløb i forbindelse med budgetforhandlingerne. De langsigtede CO2 reducerende tiltag, som virkelig ville gøre en forskel, har de måtte udsætte”, udtaler Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

Grøn vækst kobles i statsministerens tale til etablering af et Plusenergi-hus i Sønderborg. Men der er tale om et hus finansieret af private investorer, mens de bredere tiltag i Sønderborg er blevet forhindret af regeringen”, udtaler Anne-Mette Wehmüller  fra Det Økologiske Råd

Plusenergihuse - huse, der producerer mere energi, end de bruger, f.eks. fordi de er forsynet med solceller - er fremtiden. I det konkrete eksempel fra Sønderborg er der tale om et godt projekt, men det er alene undfanget pga. ambitiøse private investorer. Det er ikke regeringens fortjeneste - tværtimod har regeringen forhindret et langt bredere fremadrettet projekt i Sønderborg. Kun få kommuner har os bekendt, opnået dispensation fra anlægsrammen, mens f.eks. Lolland kommune har opgivet deres energirenovering, som også ville have krævet dispensation.

Yderligere oplysninger, Anne-Mette Wehmüller, tlf.  Direkte: 33 18 19 38


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small