Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

En transformeret grøn Fogh?

Af: Anne-Mette Wehmüller, Det Økologiske Råd

Bragt i Information d.19.nov, 2008

Det er nye tider, når Anders Fogh Rasmussen nu erkender tidligere fejl og taler om behovet for en grøn skattereform. Det fremgår af Venstres politiske oplæg ” Grøn vækst”, at sigtet med en grøn skattereform at sænke beskatningen på det, vi gerne vil have mere af – arbejde og virksomheder - og samtidig øge beskatningen på det, vi gerne vil have mindre af - forurening og ressourceforbrug.
Vi ved, at dette er en effektiv måde at ændre vores adfærd i mere miljøvenlig retning - at fremme efterspørgsel af grønne produkter og spare på el, varme og benzin.
Budskabet giver håb om, at regeringens fokus efter 7 års ventetid nu kan rettes mod  klimaudfordringen og udviklingen af det danske samfund og erhvervsliv i en grønnere retning.  
Men det forudsætter, at regeringen er villig til at følge ordene op med handling. Statsministeren sagde allerede for to år siden, at vi skulle arbejde henimod at blive uafhængige af fossile brændstoffer – alligevel har den i praksis på flere områder modarbejdet målet. F.eks. forhindrer anlægsrammen kommuner i at energirenovere deres bygninger. Og regeringen har nægtet at give de store bykommuner lov til at indføre trængselsafgifter.  Regeringens vilje må nu vurderes på, om den i praksis ændrer politik på disse områder.Det Økologiske Råd mener desuden, at den sociale balance er vigtig at fastholde i en grøn skattereform. Nogle grønne afgifter har det nemlig med at ramme socialt skævt fordi væsentlige forbrugsområder som el, varme og vand udgør en relativt større andel af lavindkomstfamiliernes budget. Grønne afgifter på transport rammer derimod i gennemsnit de rigeste mest.
Af Venstres oplæg fremgår det kun klart at man ønsker at sænke skatten på arbejde. Indførelse af et særligt grønt personfradrag eller tilskud til at kompensere de lave indkomster for højere energiafgifter er udelukkende på overvejelsesstadiet. For Det Økologiske Råd er det vigtigt, at den sociale fordeling fastholdes ved at hæve bundfradraget og sænke bundskatten samt forhøje overførselsindkomsterne. Dette ville kompensere for de højere grønne afgifter. Det kan ikke nytte kun at sænke mellem og topskat.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Abonner på
nyhedsbrevet fra  
reparationsnetværket

Email: 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis