Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

En transformeret grøn Fogh?

Af: Anne-Mette Wehmüller, Det Økologiske Råd

Bragt i Information d.19.nov, 2008

Det er nye tider, når Anders Fogh Rasmussen nu erkender tidligere fejl og taler om behovet for en grøn skattereform. Det fremgår af Venstres politiske oplæg ” Grøn vækst”, at sigtet med en grøn skattereform at sænke beskatningen på det, vi gerne vil have mere af – arbejde og virksomheder - og samtidig øge beskatningen på det, vi gerne vil have mindre af - forurening og ressourceforbrug.
Vi ved, at dette er en effektiv måde at ændre vores adfærd i mere miljøvenlig retning - at fremme efterspørgsel af grønne produkter og spare på el, varme og benzin.
Budskabet giver håb om, at regeringens fokus efter 7 års ventetid nu kan rettes mod  klimaudfordringen og udviklingen af det danske samfund og erhvervsliv i en grønnere retning.  
Men det forudsætter, at regeringen er villig til at følge ordene op med handling. Statsministeren sagde allerede for to år siden, at vi skulle arbejde henimod at blive uafhængige af fossile brændstoffer – alligevel har den i praksis på flere områder modarbejdet målet. F.eks. forhindrer anlægsrammen kommuner i at energirenovere deres bygninger. Og regeringen har nægtet at give de store bykommuner lov til at indføre trængselsafgifter.  Regeringens vilje må nu vurderes på, om den i praksis ændrer politik på disse områder.Det Økologiske Råd mener desuden, at den sociale balance er vigtig at fastholde i en grøn skattereform. Nogle grønne afgifter har det nemlig med at ramme socialt skævt fordi væsentlige forbrugsområder som el, varme og vand udgør en relativt større andel af lavindkomstfamiliernes budget. Grønne afgifter på transport rammer derimod i gennemsnit de rigeste mest.
Af Venstres oplæg fremgår det kun klart at man ønsker at sænke skatten på arbejde. Indførelse af et særligt grønt personfradrag eller tilskud til at kompensere de lave indkomster for højere energiafgifter er udelukkende på overvejelsesstadiet. For Det Økologiske Råd er det vigtigt, at den sociale fordeling fastholdes ved at hæve bundfradraget og sænke bundskatten samt forhøje overførselsindkomsterne. Dette ville kompensere for de højere grønne afgifter. Det kan ikke nytte kun at sænke mellem og topskat.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small