Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kemi- og sundhedsproblemer i indeklimaet kan forebygges

Pressemeddelelse

Som det er fremgået af TV-avisen i går kl. 21 og af P1 Morgen i morges er der nye undersøgelser, der viser, at mange moderne boliger er så sundhedsskadelige at bo i, at de kan udløse alvorlige sygdomme. Det kan bl.a. skyldes de såkaldte phthalat-blødgørere i PVC, f.eks. vinylgulve.

 

Der anvendes en række materialer med kemikalier, hvis virkning er utilstrækkeligt undersøgt. Disse kan influere på vores helbred ved at øge risikoen for astma, allergi, dårlig sædkvalitet med videre. Centerleder ved DTU Byg Bjarne W. Olesen udtalte, at dette kan udgøre en omfattende trussel mod vores helbred.

 

Heldigvis er der mulighed for at forebygge disse problemer. Det Økologiske Råd har for nylig sammen med Miljøforum-Fyn udgivet hæftet ”Uønskede kemikalier i byggeri – værktøjer til begrænsning”, se nedenfor samt http://www.ecocouncil.dk/download/uoenskede_kemikalier_byggeri.pdf. Udgivelsen fulgte efter afholdelse af en række seminarer, støttet af Realdania. Hæftet viser, at man som bygherre eller entreprenør har mulighed for at betjene sig af nogle enkle redskaber, som kan sikre, at der ikke anvendes stoffer, som truer sundhed og miljø. Det kan gøres både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Vi arbejder nu på at skaffe midler til at fortsætte dette arbejde med gennemførelse af et konkret forsøgsbyggeri eller renovering, som skal være såvel energibesparende/klimavenligt som fri for farlige kemikalier.

 

 

Christian Ege

Formand, Det Økologiske Råd

 

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

 

 

 

 

København d. 18.6.08

Pressemeddelelse

 

Uønskede kemikalier i byggeri – hvordan begrænser vi dem?

 

- Kan vi beskytte miljø og arbejdsmiljø i byggeriet og samtidig undgå fremtidens indeklimasager?

 

Det Økologiske Råd og MiljøForum Fyn beskriver i en ny pjece, hvem i byggeprocessen der bør gøre noget og anviser redskaber til brug for byggeriets folk.

Byggebranchen er blandt de store forbrugere af kemiske stoffer og produkter i Danmark. Maling, lak, lim, fugemasser og spartel er kemiske produkter, men også i byggematerialer som plader, rør, ledninger, imprægneret træ osv. kan der findes farlige kemiske stoffer. Disse kan påvirke vo­res arbejdsmiljø enten i forbindelse med produktion af byggematerialer og -produkter eller på selve byggepladsen ved opførelsen af byggeriet. I den færdige bygning påvirkes indeklimaet af de an­vendte materialer og kemiske produkter, hvis de afdamper efter ibrugtagning af bygningen. Og ikke mindst påvirkes vores ydre miljø gennem produktion af såvel byggematerialer som kemiske pro­dukter og gennem håndtering og bortskaffelse af byggeaffald.

Det Økologiske Råd og MiljøForum Fyn udgiver nu pjecen ”Uønskede kemikalier i byg­geri – værktøjer til begrænsning”, som belyser, hvordan bygherre, rådgiver og entreprenør kan mindske brugen af farlige kemikalier. Hvilke krav kan de stille til sig selv og andre involverede parter? Hvordan griber man projektet an? Pjecen præsenterer en række værktøjer, der kan benyttes i arbejdet – til glæde for arbejdsmiljøet, det ydre miljø og bygningernes inde­klima.

Mange kender til Svanemærket på f.eks. vaskepulver, men færre ved måske, at hele huse kan bygges efter svanemærke-kriterier. Det helt nye er, at også kemiske byggeprodukter kan svanemærkes. Nu gælder det om at efterspørge Svanemærket på f.eks. lim, spartel, fugemasse og udendørs maling, så producenterne kan sætte gang i produktionen af disse produkter. Dansk Indeklimamærke på ens hus giver en garanti for, at huset er til at være i, uden at blive udsat for afdampende stoffer i generende mængder.

Byggebranchens parter kan også benytte sig at de web-baserede værktøjer Dansk Kemidatabase eller KEMIguiden, der kan hjælpe med at vurdere de produkter, der anvendes i byggeriet.

Anledningen er god netop nu, da EU's kemikaliereform REACH stiller krav om at få styr på de kemikalier man benytter.

Fra brugernes side er der et øget fokus på sunde og miljøvenlige bygninger, hvilket skaber et mar­ked for mere miljørigtigt byggeri. Flere huskøbere og husejere er parate til at betale for et godt indeklima i deres hjem. På grund af en generel stigning i interessen for miljø og sundhed, må også markedet for miljøven­lige byggerier forventes at stige i fremtiden.

Pjecen kan rekvireres hos Det Økologiske Råd (33 15 09 77 eller info@ecocouncil.dk) eller downloades fra http://www.ecocouncil.dk/download/uoenskede_kemikalier_byggeri.pdf . Det er også muligt, at bestille afholdelse af et foredrag om emnet. Projektet er støttet af Realdania og Cowifonden.

 

Susanne Bruun Jakobsen

Det Økologiske Råd

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4B, DK 2200 København N. Telefon: 33 15 09 77.

http://www.ecocouncil.dk/ e-mail: info@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt,

og udgiver tidsskriftet Global Økologi

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small