"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Brændeovnsforureningen skal reduceres effektivt

Pressemeddelelse

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Force Technology udsender landets brændeovne og pejse ca. 60 % af den totale partikelforurening (fine partikler), ca. 90 % af forureningen med tjærestoffer og ca. 50 % af dioxinforureningen til luften. Stoffer, der alle er stærkt sund-hedsskadelige og udledes i lav højde – ofte i boligområder, hvor mange mennesker opholder sig størstedelen af døgnet. Selv en svanemærket brændeovn, hvori der fyres ’lige efter bogen’ (rent tørt træ, små portioner, god lufttilførsel osv.), udleder langt flere af de farlige partikler end et oliefyr, der igen forurener langt mere end kraftvarmeværker. Partiklerne øger risikoen for kræft og hjertekarsygdomme. Tjærestoffer og dioxiner er samtidig reproduktionsskadelige og især dioxinerne hører til blandt verdens mest giftige stoffer.

”Hygge” og privatøkonomi er hovedårsagerne til brændeovnsfyring

En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at ”hygge” og privatøkonomi er de dominerende årsager til danskernes brændeovnsfyring. Der er således ingen vitale årsager til forureningen.

Desuden findes der en lang række mindre forurenende og mere energieffektive alternativer til brændeovne f.eks. biomassebaseret fjernvarme og varmepumper drevet af el fra vedvarende energi. Sundheds- og CO2-gevinsten samt energiudbyttet er størst ved at brænde træ af på kraftvarmeværker og evt. bruge elektriciteten i nye højeffektive varmepumper.

Handlingsplan mod brænderøgsforurening

Der er brug for effektive virkemidler til at begrænse brugen af brændeovne og -fyr. Derfor har en række organisationer inden for miljø og sundhed i et åbent brev bl.a. opfordret miljøminis-teren til følgende:

  1. Forureningsafgift på private træfyrende enheder.
  2. Flere tilskudsmidler til miljø- & sundhedsvenlig opvarmning.
  3. Kommunerne skal have mulighed for at etablere brænderøgsfrie boligområder.
  4. Krav om montering af partikelfiltre og katalysatorer snarest muligt.
  5. Husstandsomdelt folder der fraråder brugen af brændeovne i byer – store som små.
  6. Halvering af grænseværdierne for partikler i brændeovnsbekendtgørelsen.
  7. Vejledningstekst i Bygningsreglementet om at brændeovne ikke anbefales.

DMU har beregnet, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at påmontere højeffektive filtre er 12 mia. kr. Netop nu er filtrene på vej i masseproduktion i Danmark, men politikerne tøver.

Læs også brevet til miljøministeren.

På vegne af

Greenpeace, Det Økologiske Råd, Foreningen for Miljø & Folkesundhed, Dansk Cyklist Forbund, Natur & Ungdom, Aktive Forbrugere, Landsforeningen for Økosamfund, Røgfrit Miljø og Grøn Hverdag.

Organisationer

Yderligere oplysninger

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd, 33 18 19 33, mobil 28 58 06 98.
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør ved Det Økologiske Råd, 22 81 10 27.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small