Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Bygherrens upræcise miljøkrav giver dyrt byggeri med lav miljøkvalitet.

Pressemeddelelse:
Et merforbrug til driftsenergi i bygninger på mere end 100 % over Bygningsreglementets ramme er desværre ikke usædvanligt og kan for en kontorbygning betyde ekstraudgifter på flere hundrede tusinde kroner pr. år. En sådan ekstraudgift og miljøbelastning kan undgås ved at stille de rigtige og præcise krav fra starten af byggeprocessen.

Den Grønne Bygherrevejledning til den ambitiøse bygherre

Det Økologiske Råd udgiver nu en vejledning til de miljø- og kvalitetsbevidste bygherrer, som ønsker at stille præcise krav til rådgivere og entreprenører, om bygninger med markant mindre miljøbelastning og mindre energiforbrug.
I vejledningen gives baggrundsviden om politik og lovgivning og konkrete forslag til ydeevneorienterede kvalitetskrav, hvis opfyldelse kan dokumenteres og kontrolleres under og efter byggeprocessen. Krav som vil sikre lavere driftsudgifter og bedre miljøprofil for nybyggeri, renoveringer og ombygninger.

Byggeriets parter har vurderet, at driftsenergiforbruget i danske bygninger kan reduceres med op mod 50 % - hvilket vil medføre en årlig besparelse på driftsudgifterne på ca. 25 mia. kroner.

At miljø- og energirigtige bygninger ikke er underlige bygninger med små glughuller dokumenteres i Den Grønne Bygherrevejledning med en lang række fotos af nutidige byggerier, som er markant mere miljø- og energirigtige end dagens almindelige byggeri. F.eks. et kontorhus som til opvarmning bruger 12 kWh/m2/år – mindre end 10 % af energiforbruget i mange af dagens nye kontorhuse.

Det Økologiske Råd peger i ”Den Grønne Bygherrevejledning” på statens og kommunernes forpligtelse til – som en del af den nationale strategi for bæredygtig udvikling – at gå forrest som jordsælger, bygherre og driftsherre på energi- og miljørigtigt byggeri.

Det Økologiske Råd udgiver ”Den Grønne Bygherrevejledning” i forbindelse med konferencen ”Byggeri der viser vejen” som afholdes på Christiansborg d. 6. februar i samarbejde med Dansk Byggeri, Danske Ark, FRI og Tekniq. Konferencen er fuldtegnet med 230 tilmeldte deltagere.

”Den Grønne Bygherrevejledning” og konferencen ”Byggeri der viser vejen” er muliggjort af projektstøtte fra ELFOR’s energisparepulje til Det Økologiske Råd.

”Den Grønne Bygherrevejledning” kan fås gratis ved henvendelse til Det Økologiske Råd på
tlf. 3315 0977 eller info@ecocuncil.dk – ved forsendelse pålægges porto samt pakkeomkostninger på 10 kr. Endvidere kan den læses her på hjemmesiden. Klik her.


Yderligere oplysninger:

Arkitekt m.a.a. Rie Øhlenschlæger, Det Økologiske Råd, tlf. 2946 0943
Civilingeniør Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd tlf. 3315 0977


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small