Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Samfundet misser energieffektiv investering

- Manglende lånefinansiering stopper ambitiøse energiløsninger i sygehusbyggeri. Det Økologiske Råd vil rejse problematikken politisk.

- Manglende lånefinansiering stopper ambitiøse energiløsninger i sygehusbyggeri

Fremtidens supersygehuse skal ikke blot være højteknologiske – de skal også være grønne. Sådan lyder udmeldingen fra Det Økologiske Råd, som opfordrer til, at man gennemgår reglerne vedr. finansiering af nybyggeri af hospitaler kritisk og ændrer reglerne, så de fremmer energirigtigt byggeri. Med de vedtagne planer om nye supersygehuse, udbygninger og moderniseringer står det danske sundhedsvæsen foran nybyggeri for omkring 40 mia. kr.

Det er en kæmpe mulighed for at sikre energioptimale løsninger. Men med de nuværende investeringsrammer og manglende lånefinansiering ser det ikke ud til at blive økonomisk muligt at tilvælge de mest energioptimale løsninger”, udtaler energimedarbejder fra Det Økologiske Råd Anne-Mette Wehmüller.

Bettina Wolff, projektkoordinator på Det Nye Universitetshospital (DNU) i Århus bekræfter problemet:

Fokus for DNU-projektet ligger nu på anlægsudgifterne. Og det er problematisk, hvis de nye hospitalsbyggerier i Danmark skal indfri Regeringens målsætning om, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75% mindre energi end i da.” Ved at investere ekstra i lavenergibyggeri kunne man tjene det hjem i form af løbende lavere energiudgifter. Men det tillader den statslige investeringsramme ikke.

Det oprindelige projektforslag for DNU omfattede godt 100 bæredygtighedsmål, men mange må man nu skære bort. Mange af vore bæredygtighedsmål relaterer sig til driften,” uddyber Bettina Wolff.

Region Midtjylland har et mål om 50 % vedvarende energi i 2025 og Århus Kommune, hvor DNU er placeret, har et mål om at være CO2-neutral i 2030.

Disse mål har ligget i DNU-projektet fra begyndelsen. Men når projektet presses økonomisk, så må solceller og grønne tage vige for hospitalets kerneydelse; at behandle patienter – uagtet, at vi rigtigt gerne ville bidrage til samfundets klima- og miljøvisioner,” siger Bettina Wolff.

Regioner kan låne uden for lånerammen til energirenovering i eksisterende bygninger, men ikke til nybyggeri, selv om det er lavenergi. Dette står sort på hvidt i et svar fra Klima og Energiminister, Lykke Friis.[1]

Det Økologiske Råd opfordrer til at tænke i nye løsninger: Kommende driftsbesparelser skal kunne modregnes.

”Man kunne tillade en forøgelse af investeringsrammen, som så tjener sig hjem i form af energibesparelser i de kommende år, siger projektkoordinator Bettina Wolff. Det ville ligge i tråd med aftalen om ”Realiseringen af energibesparelser i regionerne”, som danske regioner indgik med energiministeren januar 2009. Her fremhæves energieffektivitet ved nye sygehusbyggerier.

Århus Kommune har pålagt at DNU skal bygges i energiklasse 1. Ved et nyt byggeri i tilknytning til Odense Universitetshospital ønsker man ligefrem CO2 neutralt byggeri. Projektdirektør Niels Mortensen erkender dog, at dette kan blive svært at indfri uden lånefinansiering:

I modsætning til f.eks. DNU i Århus har vi i Odense kendt vores ramme fra starten af. Vi har en vision om CO2 neutralt byggeri som rækker udover energiklasse 1, men er bestemt opmærksom på, at dette kan blive yderst problematisk at gennemføre – netop fordi man ikke lægger et totaløkonomisk perspektiv på byggeriet.”

Det Økologiske Råd vil rejse problematikken politisk:

Vi vil i den kommende tid bede ministeren om foretræde for at drøfte, hvordan vi opnår energiklasse 1 på de nye hospitaler - gennem at give regionerne lov til at modregne de kommende energibesparelser i anlægsudgifterne,” afslutter sekretariatsleder,” Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

 

Yderligere oplysninger kan rettes til

Sekretariatsleder Christian Ege, christian@ecocouncil.dk, tlf.: 33 18 19 33/ 28 58 0698 eller energimedarbejder Anne-Mette Wehmüller, annemette@ecocouncil.dk tlf. 33 18 19 38/ 26 23 13 05

Baggrund:

Regeringens ekspertpanel afgav november 2010 deres forslag til regionernes investerings og sygehusplaner. Faktaboksen nedenfor viser de prioriterede, konkrete investeringsprojekter på sygehusene i den første fase, som regeringen har givet tilsagn om i januar 2009. Der er tale om både udbygninger, moderniseringer og tilbygninger:

Faktaboks

Prioriterede, konkrete investeringsprojekter med tilhørende konkret samlet investeringsramme

– regeringens foreløbige tilsagn januar 2009 (fase 1)

(Investeringsramme1)

(mio.kr., 09-pl)

Aalborg Sygehus (udbygning – ændres til barmark i fase 2)                           
3.200

Det nye universitetshospital i Århus (nybyggeri, der skal integrere eksisterende Skejby                      
6.350

Regionshospitalet Viborg (udbygning)                                                                                                                   
1.150

Nyt universitetshospital i Odense (barmarksbyggeri)                                                                                        
6.300

Kolding Sygehus (udbygning og modernisering)                                              
900

Psykiatri i Slagelse (barmarksbyggeri)                                                                                                                    
1.050

Slagelse Sygehus (akutmodtagelse)                                                                                                                           
300

Rigshospitalet (udbygning og modernisering)                                                                                                      
1.850

Herlev Hospital (udbygning og modernisering)                                                                                                    
2.250

Hvidovre Hospital (udbygning og modernisering)                                                                                               
1.450

Sct. Hans Hospital (psykiatri, tilbygning)                                                                                                                  
550

I alt 25.350 mia. kr.

 

 

(Regionerne skal selv finansiere yderligere ca. 15 mia. kr. i ovenstående investeringer)

 


[1]Det skal bemærkes, at bestemmelsens sigte er energibesparelser i eksisterende bygninger og anlæg, hvorfor energiøkonomisk nybyggeri af bl.a. sygehuse ikke er omfattet af låneadgangen” Svar fra Klima- og Energiminister, Lykke Friis, 15.nov 2010, j. nr. 2010 – 850.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small