Energirenovering: Bolden ligger i høj grad hos kommunerne

Pressemeddelse fra Det Økologiske Råd d. 8 juli 2009

Den nye kommuneaftale fjerner anlægsloftet i 2010, og der bliver flere penge til anlæg. Det giver kommunerne en enestående mulighed for at gennemføre energiinvesteringer, som de yderligere kan låne til. Desværre forbigår kvalitetsreformen fuldstændig energiaspektet i nyt inspirationskatalog.

Den samlede bygningsmasse står for 40 procent af vores energiforbrug. På trods af at potentialet for energibesparelser er stort her, er der i de senere år sket meget lidt på området. Nu er vejen åben for massive investeringer både i energirenovering og lavenergibyggeri.

”Regeringens anlægsloft har i mange år været en hæmsko for kommunernes energiinvesteringer. Nu er loftet fjernet og med fortsat låneadgang til energiinvestering, er bolden i høj grad flyttet over til kommunerne – selv om regeringen bestemt også kunne gøre mere,” siger Christian Ege, der er formand for Det Økologiske Råd.

41 kommuner (ud af 98) er i dag registreret som klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening, men netop energirenoveringen kniber det med. Derfor kan det undre, at publikationen ”Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler - udmøntning af kvalitetsreformen”, der udkom få dage efter at anlægsloftet blev ophævet, nærmest negligerer energirenovering.

”Det er skandaløst, at en publikation, som kommunerne i høj grad vil læne sig op ad, slet ikke behandler temaet energibesparelser. Det er jo netop nu, at kommunerne kan langtidssikre bygninger til et lavt energiforbrug og lave CO2-udledninger,” udtaler Christian Ege.

Han opfordrer i stedet for kommunerne til at hente inspiration hos de kommuner, der har arbejdet med energirenovering og opførsel af lavenergibyggeri (for eksempel energibyer.dk).

Energirenoveringer skal netop foretages i forbindelse med, at man i øvrigt renoverer bygninger. Det er langt dyrere at gøre det bagefter. Og så skal der investeres langsigtet – ikke blot dér hvor tilbagebetalingstiden er under 5 eller 7 år.

”Energiinvesteringer tjener sig selv hjem på længere sigt, problemet har været at skaffe penge til investering. Det er der nu åbnet op for, og kommunerne kan blive en afgørende brik i klimaløsningen,” afslutter Christian Ege.

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.


Baggrund:
Kommunerne har efter kommuneaftalen fået 5 mia. mere til anlæg i 2010.
Kommunerne har fortsat mulighed for at låne til energirenovering udover det generelle låneloft.
En anden mulighed for kommunerne er den såkaldte ESCO-model, hvor kommunen laver aftale med et privat firma, som står for energirenoveringen og efterfølgende drift og tager sig betalt i form af at modtage overskuddet (eller del heraf) fra de reducerede energiomkostninger de følgende år.