Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Energibesparelser i bygninger

Der forhandles for tiden i Folketinget om regeringens forslag til ”Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger”, som blev udsendt i april.

Der ligger mange gode initiativer i regeringens forslag. Men de lider af en gennemgående skavank: alle de konkrete initiativer over for energirenovering af eksisterende bygninger indskrænkes til ”rentable” initiativer. Men rentabilitet er et tvetydigt og foranderligt begreb. Som regeringen bruger ordet betyder det, at man skal gennemføre energirenovering, som betaler sig hjem over en relativt kort tidshorisont, alene i form af sparede energiregninger. Derimod indregnes ikke de positive sidegevinster for den enkelte i form af forbedret indeklima og komfort. Man inddrager ikke de langsigtede hensyn i forhold til sandsynligt stigende priser på fossile brændsler, eller behovet for mere vidtgående reduktioner af udledning af klimagasser. Endelig ser man bort fra den samfundsmæssige gevinst ved vidtgående energirenoveringer, som ville kunne styrke den danske byggebranches og komponentleverandørers kompetencer og dermed eksportpotentialer på lidt længere sigt.

Desuden ønsker regeringen ikke at åbne op for egentlig støtte til langsigtede initiativer – kun nogle mindre tiltag som støtte til forprojekter til ESCO-projekter samt en pulje til forsøgsbyggeri inden for den almene sektor. Det er paradoksalt – man kan ofte høre klima- og energiministeren udtale, at energibesparelser er den allerbedste form for CO2-reduktion. Alligevel har regeringen et dogme om, at energibesparelser ikke må støttes, men kun skal gennemføres, hvis de er snævert privatøkonomisk rentable - hvorimod produktion af vedvarende energi støttes i form af garanterede mindstepriser m.v.

I forbindelse med Forårspakken forspildte regeringen chancen, da man iværksatte renoveringspuljen. Dels åbnede man op for, at støttekronerne kunne gå til køkkenudskiftning m.v. uden nogen positiv klimaeffekt. Dels satte man en max-støtte så lav som 25.000 kr, hvorved man koncentrerede puljen om de mindre projekter og gjorde den næsten virkningsløs i forhold til langsigtede energirenoveringer, f.eks. udvendig facadeisolering, som typisk koster 2-300.000 kr.  Her har de max. 25.000 kr i støtte kun har en ringe motiverende effekt. Som for at føje spot til skade undlod man at gøre isoleringsmaterialer støtteberettigede, hvorved man kun kunne få 15.000 kr til isoleringsprojekter. Der er derfor behov for en ny pulje, som netop skal målrettes mod langsigtede energirenoveringsprojekter.

Hvad angår nybyggeriet foreslår regeringen, at lavenergiklasse 2 (25% under nuværende krav) gøres obligatorisk fra 2010 – og klasse 1 (50% under nuværende krav) fra 2015. Men der er ingen grund til at have en femårs-periode 2010-15, hvor der kræves lavenergiklasse 2 for nye bygninger, idet teknologien til at bygge i klasse 1 allerede er til stede. Derfor kunne man afkorte denne periode til 2 år og fra starten gøre det klart, at det er klasse 1, der er målet, men at 2010-12 kan ses som ”fjumreår”, hvor branchen kan øve sig på at overholde kravene.

Download publikationen Vidtgående energibesparelser i bygninger her

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger:
Søren Dyck-Madsen, 30 89 60 80 eller Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis