Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Fra elektronik til e-affald - om eksport af farligt affald

Nyt undervisningshæfte fra Det Økologiske Råd belyser de store miljø- og sundhedsproblemer, som vores affaldsstrøm til ulandene skaber.

I EU produceres årligt 8,7 millioner ton elektrisk og elektronisk affald, men kun 2,1 million ton indsamles og behandles via kontrollerede systemer. Hvor bliver resten af? Historier om børn og voksne, der skiller gamle elektronikprodukter på en losseplads i Ghana eller på små værksteder i Kina eller Indien når jævnligt danske medier.

Det nye hæfte fra Det Økologiske Råd belyser problemfeltet omkring eksport af farligt elektronikaffald såsom computere, mobiltelefoner, tv og spillekonsoller til ulandene. Hvad sker der med denne del af vores affald, når vi skiller os af med det i Danmark? Hvordan kan det dukke op på en losseplads i Ghana eller i Kina?

Elektronikprodukterne indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium og berylium, PVC, phthalater og bromerede flammehæmmere. Stoffer som bl.a. kan føre til skader på nervesystemet og på nyrerne, kan være reproduktionsskadende, fosterskadende og virke hormonforstyrrende. Hvad betyder det for miljøet og sundheden i ulandene, at elektronikaffaldet ender der?

Internationale regler som Baselkonventionen forbyder eksport af farligt affald fra OECD-lande (industrilande) til ikke-OECD-lande. Hermed burde en skrottet dansk computer eller mobiltelefon fyldt med farlige kemiske stoffer ikke kunne havne på en losseplads i Ghana. Men hvorfor sker det så alligevel? Og hvad kan gøres for at hindre det?

EU har vedtaget det såkaldte WEEE-direktiv, der giver producenter og importører af elektronikprodukter ansvaret for tilbagetagning af elektronikaffaldet. I Danmark er dette ansvar implementeret som en kollektiv ordning, hvortil de enkelte producenter/importører betaler ud fra deres markedsandele. Herved honoreres den enkelte producent ikke for at producere mere miljøvenlige produkter.
Hæftet diskuterer, hvorvidt miljø- og sundhedsproblemer ved elektronikaffald kan mindskes enten ved at gøre det attraktivt for producenter/importører at producere miljøvenligt eller ved at forbyde brugen af flere af de farlige stoffer gennem f.eks. RoHS-direktivet eller anden international lovgivning.

Hæftet er målrettet undervisningen i gymnasiet og HF i fagene kemi, samfundsfag, geografi og biologi og tværfaglige forløb. Det vil kunne vise en direkte forbindelse fra elevernes eget forbrug og til miljøproblemer i ulandene. I relation til hæftet er der udarbejdet elevopgaver, som kan findes på hjemmesiden.
Hæftet kan samtidig bruges af politikere, interesserede borgere og organisationer, som er interesseret i et mere bæredygtigt forbrug og affaldsbortskaffelse.
Hæftet er gratis (mod betaling af porto og administration). Bestilling hos Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk eller tlf. 33 15 09 77 eller download fra http://www.ecocouncil.dk/download/20090301_elektronik_eaffald.pdf.


Går du i gymnasiet/hf eller lignende og tænder du på elektronik? Deltag i vores artikelkonkurence >

 

Yderligere oplysninger: Kemikaliemedarbejder Susanne Bruun Jakobsen tlf. 33 18 19 34
Formand Christian Ege tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small