"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Anbefalinger for et bæredygtigt byggeri

Opførelse, brug og bortskaffelse af danske bygninger og den dertil knyttede transport står for op mod 70% af det danske energiforbrug og vandforbrug og er årsag til en række yderligere betydelige miljøproblemer gennem forbrug af knappe ressourcer, skadelige kemikalier. Desuden skabes ofte et dårligt indeklima.

Det kan gøres meget bedre end i dag med store økonomiske og miljømæssige gevinster til følge.

Bygninger og transport kunne fungere lige så godt og ofte bedre med et langt lavere energi- og ressourceforbrug, hvis de optimale løsninger blev valgt ved planlægning og opførelse af bygninger, og hvis samfundsmæssige økonomisk fordelagtige renoveringer af eksisterende bygninger blev gennemført.

For at oplyse om de mange uudnyttede muligheder har Det Økologiske Råd udarbejdet en ”trilogi” med anbefalinger for, hvordan man gør både det eksisterende byggeri og nybyggeriet mere bæredygtigt end i dag.

Udgivelsen omfatter:

• En plancheudstilling med anbefalinger for bæredygtigt byggeri og transport

• Et gratis hæfte på 32 sider

• En elektronisk baggrundsrapport med uddybende udsagn om anbefalingerne fra hæfte og plancher


Plancheudstillingen kan lånes gratis mod betaling af fragt, hæftet er gratis (dog tillægges porto og et ekspeditionsgebyr på 10 kr. pr. ordre) og baggrundsrapporten kan (som de to andre) frit hentes og læses her på Det Økologiske Råds hjemmeside:

Læs hæftet default Baeredygtigbyg (2.7 MB) (2.70 MB)
Læs baggrundsrapporten default Baeredygtigbyg Rapport (1.3 MB) (1.30 MB)
Se plancherne default Planche Baeredygtigbyg (1.93 MB) (1.93 MB)

Målgruppen for de tre udgivelser er miljø-, energi- og bygningsinteresserede personer og organisationer over en bred front fra den almindelige borger til byggeriets parter, de offentlige forvaltninger, politikere på alle niveauer og universitets- og teknikumansatte og -studerende.

Udarbejdelsen er støttet af Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small