Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Anbefalinger for et bæredygtigt byggeri

Opførelse, brug og bortskaffelse af danske bygninger og den dertil knyttede transport står for op mod 70% af det danske energiforbrug og vandforbrug og er årsag til en række yderligere betydelige miljøproblemer gennem forbrug af knappe ressourcer, skadelige kemikalier. Desuden skabes ofte et dårligt indeklima.

Det kan gøres meget bedre end i dag med store økonomiske og miljømæssige gevinster til følge.

Bygninger og transport kunne fungere lige så godt og ofte bedre med et langt lavere energi- og ressourceforbrug, hvis de optimale løsninger blev valgt ved planlægning og opførelse af bygninger, og hvis samfundsmæssige økonomisk fordelagtige renoveringer af eksisterende bygninger blev gennemført.

For at oplyse om de mange uudnyttede muligheder har Det Økologiske Råd udarbejdet en ”trilogi” med anbefalinger for, hvordan man gør både det eksisterende byggeri og nybyggeriet mere bæredygtigt end i dag.

Udgivelsen omfatter:

• En plancheudstilling med anbefalinger for bæredygtigt byggeri og transport

• Et gratis hæfte på 32 sider

• En elektronisk baggrundsrapport med uddybende udsagn om anbefalingerne fra hæfte og plancher


Plancheudstillingen kan lånes gratis mod betaling af fragt, hæftet er gratis (dog tillægges porto og et ekspeditionsgebyr på 10 kr. pr. ordre) og baggrundsrapporten kan (som de to andre) frit hentes og læses her på Det Økologiske Råds hjemmeside:

Læs hæftet Baeredygtigbyg (2.7 MB)
Læs baggrundsrapporten Baeredygtigbyg Rapport (1.3 MB)
Se plancherne Planche Baeredygtigbyg (1.93 MB)

Målgruppen for de tre udgivelser er miljø-, energi- og bygningsinteresserede personer og organisationer over en bred front fra den almindelige borger til byggeriets parter, de offentlige forvaltninger, politikere på alle niveauer og universitets- og teknikumansatte og -studerende.

Udarbejdelsen er støttet af Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis