Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Energirenovering - Udlandet stormer frem

Bragt i FFE&M

Politisk opbakning er vejen frem, hvis man for alvor vil renovere bygninger for at spare energi. Det viser udenlandske erfaringer.

Af Paul Metelmann, Det Økologiske Råd

Der er store muligheder for at spare energi, når man renoverer bygninger det viser erfaringer fra Østrig, Tyskland og Storbritannien, hvor man har gode erfaringer med politiske initiativer til at sætte skub i udviklingen

Lavenergibyggeri vinder frem i Østrig

I Østrig er man godt i gang med at bygge lavenergihuse. Der er i dag ca. 1600 såkaldte passivhuse spredt over det meste af landet, både nye og energirenoverede huse. Det er verdensrekord i forhold til indbyggertallet og resultatet af en målrettet indsats. For blot seks år siden var der omkring fyrre passivhuse. Baggrunden er et program fra regeringens side, ”Haus der Zukunft” – ”Fremtidens Hus” og oplysningsarbejde med opbakning fra en lang række virksomheder. Programmets mål er at skabe innovation, viden om og interesse for lavenergibyggeri og energirenovering i passivhus-standard.

Demonstrationsbyggerier blev tilbudt midler til at dække ekstraomkostningerne ved de innovative dele, hvor støtten normalt udgør mellem 5 og 10 procent af de samlede byggeomkostninger. Erfaringen er, at støtten til både forskning, innovation, produktudvikling og demonstration har været helt afgørende for at få sat skub i udviklingen på området.

Huse med lavt energiforbrug er fremtiden

I Østrig har man både på regeringsniveau og lokalt set fordelene i at bygge fremtidssikrede huse med et lavere energiforbrug og et bedre indeklima. Og potentialet er enormt. Ifølge Günter Lang fra IG Passivhaus Österreich kan næsten tre fjerdedele af efterkrigsbyggeriet i Østrig renoveres til passivhuse. Med den stigende udbredelse har man samtidig oplevet faldende byggeomkostninger. Udviklingen har medført, at markedet for energirigtige byggerier er blevet stort nok til, at håndværkere, producenter af byggematerialer samt rådgivere som en naturlig del af deres tilbud har tilegnet sig viden om, hvordan man bygger passivhuse. De nye mere energirigtige byggerier er således ikke væsentligt dyrere end de konventionelle. I Østrig er man ikke i tvivl; bygninger med lavest muligt energiforbrug er vejen frem.

Støtte til energirigtig renovering

I Tyskland drives udviklingen dels via lokale initiativer og dels fra den statsejede, tyske ”Kreditanstalt für Wiederaufbau”, KfW Förderbank, der blandt meget andet har søsat et program på 189 milliarder kroner til energirigtig renovering af landets eksisterende bygninger. Banken støtter renoveringen via billige, statsgaranterede lån. Indtil 2005 blev der årligt udbudt knap tre milliarder kroner i billige lån til energirigtig renovering. Siden 2006 og frem til 2009 er beløbet øget til godt ti milliarder kroner pr. år - dvs. i alt ca. fyrre milliarder kroner over fire år .

Det overordnede formål med programmet er at skabe et godt udgangspunkt til at kunne promovere og gennemføre energirigtig renovering ved at skabe basis for stramning af de gældende standarder og at nå borgere, som ellers ikke ville have overvejet energiaspektet, når de renoverede deres bolig. Det politiske mål med støtteordningen er årligt at få renoveret fem procent af den eksisterende bygningsmasse fra før 1978 ved at øge støttens effekt og fordelagtighed vha. investeringssubsidier og skatteeftergivelse. Som yderligere tiltag er der indført et obligatorisk energicertifikat.
Et af programmets underprogrammer ”CO2-Bygningsrenoveringsprogrammet” indeholder fem integrerede indsatspakker der består af en kombination af tiltag som isolering af hulmure, indermure, ydermure, gulv, tag eller loft, vinduesudskiftning, udskiftning af varmesystem, ændring af varmekilde m.m.

Støttens form

Banken giver ikke direkte lån til borgerne. Den enkelte borger optager et lån via sin egen bank og får så et rentetilskud fra KfW således, at den almindelige bank får samme rente, mens borgeren betaler nedsat rente. Banken er således en offentlig kreditanstalt, der bl.a. andet støtter den bygherre/privatperson, der gerne vil bygge energibesparende og/eller energirenovere. Bygherrens private bank står for alt papirarbejdet, så det er let og tilgængeligt for den enkelte. Den private bank orienterer om mulighederne, da banken er interesseret i at bygherren – kunden – låner penge og investerer. Den enkelte kan låne op til 50.000 Euro pr bolig f.eks. i form af lån med en trediveårig løbetid med mulighed for fem afdragsfrie år. Hvis den enkelte renoverer sin bolig til gældende bygningsreglements krav til nye bygninger eftergives fem procent af lånet. 


Engelsk succes med energitjenester

Woking Borough, en kommune tæt på London med ca. hundrede tusinde indbyggere, er det mest fremskidtsvenlige område i England i forhold til energibesparelser og vedvarende energi. Da kommunen i starten af halvfemserne vedtog sin politik for effektivisering af energiforbruget var målet for energiforbruget i kommunens egne bygninger fyrre procent på ti år. Dette mål er for længst nået ved satsning på gasfyret kraftvarme og en besparelsesindsats. I 2005 havde kommunen opnået en energireduktion på 51 procent.

Woking Borough politik for energieffektivisering er firstrenget:

Udarbejdelsen af en overordnet politik for området.
Dannelse af Energi- og Miljø serviceselskaber, Energy and Environment Services Companies, EESCO’s.
Krav om omkostningsneutralitet for kommunens skattebetalere.
Brug af innovative finansieringsmuligheder.

Energifond betaler for besparelser

De første besparelser blev opnået via etablering af en kommunalt ejet, energi-effektiviseringsfond, Thameswey, hvor de penge, der hentes hjem via energi- og vandeffektiviseringsprojekter bliver ført tilbage til fonden og bruges til at finansiere nye besparelser. Fonden etableredes med en startkapital på knap tre millioner kroner som en selvforstærkende kapitalfond og dermed den økonomiske grundstamme for arbejdet med energibesparelser i Woking.
For at kunne holde borgere skatteneutrale har det været nødvendigt for kommunen at benytte sig af sine stor-indkøbsfordele som kommune samt de fondsmuligheder, der har været tilgængelige.

Dannelse af ESCO’s

For at kunne håndtere større energibesparelsesprojekter dannedes aktieselskaberne Thameswey Limited og Thameswey Energy Limited i 1999/2000. Thameswey selskaberne er ikke energiforsyningsselskaber, men derimod udbydere af energiservices ESCO’s. Siden dannelsen af kapitalfonden Thameswey investeret knap 32 millioner kroner gennem årene. Investeringen har medført en samlet besparelse på over 57 millioner kroner i den samme periode, med aktuelle årlige besparelser på over 11 millioner kroner! Thameswey har isoleret ca. otte tusinde sociale boliger gennem de sidste seks år.

Referencer/Links:

Om programmet Haus der Zukunft
IG Passivhaus Österreichhjemmeside
KfW’s program til energirigtig renovering
Darmstadt Institut Wohnen und Umwelt
Om Wokings klima-strategi
Om Wokings bæredygtighedsstrategi
Om Thameswey Limited
Om Thameswey Energy Limited


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small