Frem mod det energineutrale hus

Bragt i Vedvarende Energi & Miljø

Lovgivningsmæssige tendenser vedrørende miljø og byggeri – nationalt og internationalt.

Af Søren Dyck-Madsen

Globalt diskuteres klima og energi på FN’s klimadagsorden, i FN’s sikkerhedsråd på grund af risikoen for skabelse af konflikter og krige og på de riges landes dagsorden i G8 møderne. I disse fora er fokus ofte på behovet for fossile brændsler, på effektivisering af energiproduktionen og på øgning af vedvarende energi, mens energibesparelser og energieffektivisering fortsat har en lavere status.

Regionalt i EU har energi og klima og forsyningssikkerhed været højt på dagsordenen siden EU’s grønbog om energiforsyningssikkerhed fra 2000. Det betyder, at der vedtaget direktiver for bygningers energiforbrug og energimærkning. EU har vedtaget en handlingsplan for energieffektivitet. EU’s ministerråd har vedtaget en bindende målsætning for 20% vedvarende energi i 2020, en vejledende målsætning på 20% relativ reduktion af energiforbruget, svarende til 13% absolut reduktion i 2020 og at EU vil reducere udslippet af drivhusgasser med 20% i 2020 under alle omstændigheder og 30% under forudsætning af en global aftale.

Nationalt har EU’s initiativer bl.a. betydet, at Danmark har fået et energitillæg til bygningsreglementet. Energikravene heri omfatter nu et totalenergikrav med vægtning af el med en faktor 2,5, og de omfatter ventilationstab og energien til indbyggede energiforbrugende apparater (og belysning i erhvervsbygninger). Dertil er defineret to nye lavenergiklasser – LE 2 og LE 1, hvor energiforbruget skal reduceres med hhv. 25% og 50%. Samtidig er det aftalt politisk, at den nuværende LE 2 skal være den kommende energistandard i BR fra 2010, og at der sigtes mod at den nuværende LE 1 skal være standard fra 2015. Her er underforstået, at man i fremtiden vil definere nye lavenergiklasser med endnu skrappere krav til LE 2 og LE 1. Der ikke stillet tilsvarende skrappe energikrav til renoveringer.

Lokalt har det betydet fokus på opførelse af energibesparende bygninger efter LE 2 og LE 1, med svanemærkning eller efter den tyske Passiv Hus standard. Også det energineutrale hus efter den nyudviklede BOLIG+ standard er på vej. Vi kan altså godt bygge meget bedre, end vi er nødt til efter bygningsreglementet. Og vi ved, at energikravene kun bliver strammere fremover både for nybyggeri og renoveringer. Denne tendens må bygherrer, rådgivere, materialeproducenter og udførende indstille sig på snarest muligt. Og få foretaget den nødvendige justering af viden, planlægningsprocesser, materialer og udførelsesmetoder og -omhyggelighed, så dansk byggeri fortsat kan leve op til de klima- og energimæssige krav.

Søren Dyck-Madsen, civ. Ing. Det Økologiske Råd

Global gennemsnitstemperatur

IPCC’s 4. redegørelsesrapport fra 2007 slår endnu en gang fast, at den globale temperaturstigning sker med stadig stigende hast. Samtidig konstateres, at det er menneskeligt muligt at standse de allerværste klimaforandringer, men også at vi ikke har megen tid at reagere i.

Kilde: Slide fra præsentation af IPCC rapporten på FN’s klimamøde i Bonn den 12.5.07


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis