Brændeovne er et dominerende miljøproblem

Ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser medfører en ganske lille nedjustering af brændeovnes forureningsbidrag

Pressemeddelelse:

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har netop offentliggjort en ny rapport om forurening fra brændeovne. De nye detaljerede målinger nedjusterer brændeovnenes andel af forureningen lidt. Brændefyring står derved for 60 % af det danske partikeludslip. Brændefyring er derfor forsat et dominerende miljøproblem, der bør begrænses via miljøafgifter. Politisk handling efterlyses.

Nye DMU-målinger er i nogle aviser blevet udlagt som, at forureningen fra brændefyring kun er halvt så stor som hidtil antaget. Men det holder ikke vand. Selv hvis de nye målinger generaliseres, så falder brændefyringens andel af det danske partikeludslip fra 65 % til 60 %. Men DMU understreger netop, at det er yderst tvivlsomt om de nye målinger kan generaliseres. Beboerne vidste nemlig, at der blev målt, hvilket kunne motivere dem til at fyre ekstra eksemplarisk i måleperioden.

Men målingerne viser at partikelforureningen fra en gennemsnitlig brændeovn i Slagslunde er 440 g/GJ. Det svarer til over 330 gange så meget som et almindeligt kraftvarmeværk og 80 gange så meget som en alm. lastbil uden filter. Selv de bedste miljømærkede brændeovne forurener under ideelle fyringsforhold over 150 gange mere end fjernvarme (se figur 1).

”DMUs målinger viser ganske vist, at nogle ældre brændeovne i måleperioden kun forurener halvt så meget som hidtil antaget. Men det ændrer ikke ved, at brændefyring er den altdominerende kilde til det danske partikeludslip” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

Selv om brændefyring dominerer det danske partikeludslip, så skyldes størstedelen af den forurening vi indånder, at der blæser partikelforurenet luft ind over Danmark fra udlandet. Men det betyder jo ikke, at vi skal undlade at nedbringe den sundhedsskadelige forurening fra brændeovne i vores boligområder.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forårsager forureningen med fine partikler fra privat brændefyring mindst 200 for tidlige dødsfald i Danmark årligt. Dertil kommer dødsfald knyttet til forurening med de særlig skadelige ultrafine partikler og kræftfremkaldende tjærestoffer og dioxin. Samfundsøkonomisk koster partikelforureningen fra brændefyring 3-5 mia. kr ifølge DMUs miljøøkonomiske nøgletal.

Brændeovne er derimod CO2-neutrale og i klimasammenhæng et fremskridt i forhold til olie- og gasfyr. Brændefyring giver dog en dårlig udnyttelse af de begrænsede træressourcer. Hvis man i stedet brænder træet på kraftvarmeværker i et system med varmepumper, opnås godt den dobbelte varmegevinst og CO2-fortrængning. Dette spås fra flere sider at blive en grundstruktur i fremtidens energisystem og er ifølge Ingeniørforeningen en forudsætning for at gøre Danmark CO2-neutralt.

Der fyres mere og mere. I Danmarks er forureningen fra brændefyring fordoblet i de sidste 10 års tid. Derfor efterlyser Det Økologiske Råd en grøn ejerafgift på brændefyring (figur 2). Afgiften skal være højest i byerne og højest på de mest forurenende ovne. De bedste ovne kan fritages på landet. En sådan afgift vil motivere til at udskiftning af ældre brændeovne og motivere industrien til at udvikle filtre.

 

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27.

Figur 1: Forurening fra brændefyring er så stor, at forureningen fra andre varmekilder næsten ikke er til at få øje på.
Selv med de nye nedsatte emissionsfaktorer for ældre brændeovne er der tale om en voldsom forurening.

Figur 2: Det Økologiske Råds afgiftsforslag vil mere end halvere forureningen ved udskiftning af fyringsenheder. Brændekedler omfattes dog af afgiften på 4.000 kr/år ved udledning over 50 g/GJ, hvilket vil fremme træpillekedler og varmepumper. I landzonen er de mest miljøvenlige brændeovne fritaget for afgift.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis