Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

A-kraft er ikke løsningen

Ny A-kraftstrøm bliver ikke billig, som man kunne tro, når man læser og hører de mange indlæg i medierne efter Sveriges beslutning om at åbne for nye A-værker

Der har de seneste dage været mange indslag i medierne med baggrund i en artikel i Jyllandsposten d. 19.6. om A-kraft og vedvarende energi. JP tog udgangspunkt i idriftsættelse af det finske A-kraftværk, som er under opførelse, samt beslutningen i den svenske rigsdag om at åbne for opførelse af 10 nye A-kraft-reaktorer til erstatning for de 10 eksisterende. JP citerede Energistyrelsen for, at det ville føre til prisfald på det nordiske elmarked og dermed også i DK, og citerede Lars Aagaard, Dansk Energi for at dette ville sætte dansk vindkraft under pres og kræve øgede tilskud. Man kunne få det indtryk ved at læse JP – og dernæst også de øvrige medier – at vindkraften ville komme under pres, fordi det er billigere at producere el fra A-kraftværker. Men det er ikke tilfældet. Det finske A-værk, som er under opførelse, har i voldsom grad overskredet anlægsbudgettet, og det ser ikke ud til at komme til at levere billig strøm. Hvis der optræder et prisfald, ved åbning af det nye finske værk, skyldes dette den øgede produktionskapacitet, og ikke at det er billigere at bygge A-værker. Man vil simpelthen få en overkapacitet, især på de tidspunkter, hvor det blæser meget.

Der er stor chance for at den svenske beslutning omgøres efter valget i september, hvor regeringen står til at tabe, og oppositionen siger, at de vil omgøre beslutningen. Skulle Sverige alligevel fastholde beslutningen, ender de garanteret ikke med at bygge 10 nye – når først de finder ud af, hvad det faktisk koster at bygge A-kraftværker.

Hvis der sker et prisfald, vil Danmark kunne afhjælpe situationen ved at fremskynde nedlæggelse af kulfyrede værker og dermed afbøde den overkapacitet, som vil opstå - især når det blæser meget, og man lader både A-værker og store kulværker producere videre. I første omgang kan vi nedlægge de kulværker, som ikke producerer varme, eller hvor kun en mindre del af varmen kan afsættes – det gælder f.eks. Asnæs, Stigsnæs og Ensted værkerne. Hvis dette ikke rækker, må der nedlægges kulfyrede værker, selv om de producerer varme. Så skal der sikres en mere bæredygtig varmeforsyning til de berørte områder.

A-kraft er rent klimamæssigt en fordel set i forhold til kul, men der er langt bedre alternativer i form af vedvarende energi. A-kraften lægger gift for den vedvarende energi, fordi A-kraften skal køre konstant – den kan ikke lukkes ned, f.eks. når det blæser meget. Desuden ligger de store omkostninger ved A-kraft under etableringen og siden hen bortskaffelsen af værkerne og håndtering af affaldet. Mens værket er i drift kan det derfor bedst betale sig at producere mest muligt. Derfor vil vi få overproduktion og dårligere økonomi i vindkraften. A-kraftens affaldsproblem er stadig ikke løst – og derfor er prisen på slutdeponering af radioaktivt affald heller ikke inddraget i prisen på A-kraft-strøm. Desuden er omkostningerne ved at demontere værkerne, når de er udtjent, undervurderet. Endelig har værkerne hidtil kun haft begrænset ansvar i tilfælde af ulykker – fremover vil de blive pålagt fuldt ansvar. Når disse forhold tages i betragtning, vil økonomien i A-kraften forringes betydeligt.

Der er således intet i den svenske beslutning, der sætter spørgsmålstegn ved, at vi skal satse på vedvarende energi og energibesparelser i Danmark.

Christian Ege

Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small